Конкурс за ново радно место у Фондацији Темпус

Фондација Темпус, надлежна за спровођење програма Европске уније за сарадњу у области образовања расписује конкурс за радно место:

Млађи саветник за сарадњу са школама

(један извршилац, Београд)

 

Опис послова и задужења:

 • Пружање подршке институцијама и појединцима које желе да конкуришу и учествују у eTwinning и другим Еразмус+ пројектима за школе и предшколске установе;
 • Спровођење промотивних активности у циљу информисања јавности о Еразмус+ пројектима за школе и предшколске установе;
 • Организовање и спровођење обука намењених учествовању школа и предшколских установа у Еразмус+ програму;
 • Праћење спровођења eTwinning и Еразмус+ пројеката за школе и предшколске установе;
 • Редовно праћење и контрола регистрованих корисника eTwinning портала;
 • Обављање административних послова у циљу вођења евиденције о регистрованим корисницима eTwinning портала;
 • Активна вожња у функцији обављања својих задужења и делокруга рада Групе за сарадњу са школама;
 • Обављање других послова у складу са интерним актима и одлуком непосредног руководиоца и Управитеља.

 

Услови за конкурисање:

 • Диплома високог образовања (минимум VII1 степен стручне спреме, односно минимум основне академске или основне струковне студије), природно-математичких наука, друштвено-хуманистичких наука, медицинских наука, техничко-технолошких наука или уметности;
 • Знање енглеског језика на нивоу C1;
 • Познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • Способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • Добре презентационе и комуникационе вештине;
 • Способност за рад у динамичном окружењу и у тиму;
 • Добро познавање система образовања Републике Србије;
 • Најмање две године радног искуства у области образовања и најмање једна година радног искуства у раду на пројектима;

ПОЈАШЊЕЊЕ: Напред наведени услови су испуњени у случају да имате најмање две године радног искуства у области образовања и најмање једну годину радног искуства у раду на пројектима ИЛИ најмање годину дана радног искуства у области образовања и најмање годину дана радног искуства у раду на пројектима у области образовања.

 • Радно искуство у школи/предшколској установи ће се сматрати за предност;
 • Поседовање возачке дозволе Б категорије – активан возач.

 

Фондација Темпус ће позвати на тестирање кандидате који уђу у ужи избор и то: тестирање знања енглеског језика на нивоу C1 (под шифром); тестирање способности пословне кореспонденције које подразумева и решавање конкретног задатка (под шифром).

Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на психолошко тестирање и разговоре.

Могуће је и тестирање вожње.

Тест енглеског језика и пословне кореспонденције ће бити организован у периоду између 25. и 28. априла 2016. године.

 

Начин пријаве:

Пријаве се подносе искључиво путем електронске поште, слањем на адресу

hr@tempus.ac.rs – предмет: Млађи саветник за сарадњу са школама.

Потребно је послати CV, тј. биографију, мотивационо писмо, скенирану верзију дипломе (или уверења о дипломирању), уверење о радном стажу (скениране стране радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном стажу) и фотокопију возачке дозволе.

 

Рок за конкурисање је 21. април 2016. године, 23:59 часова.

 

Уговор о раду се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време. Предвиђен датум почетка рада је прва половина маја.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи овај конкурс. У случају да пријављени кандидати, након обављених тестирања и разговора, не задовољавају тражене критеријуме, Фондација Темпус може неком од кандидата понудити могућност запослења на неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.