Конкурс за праксу у Фондацији Темпус

Фондација Темпус пружа прилику дипломцима и апсолвентима да стекну своја прва практична искуства. Конкурс се расписује за практиканта за eTwinning мрежу, практиканта за Eurydice мрежу и практиканта за опште послове.

Рок за конкурисање је 06. октобар 2015. године у 23:59 часова.

 • Предвиђен почетак праксе је 15. октобар 2015. године;
 • Предвиђено трајање праксе је три месеца, пола радног времена;
 • Пракса се спроводи на добровољној основи, без надокнаде;
 • Практикант ће по успешно окончаној пракси добити потврду о обављеној пракси.

 

ОПИС ЗАДУЖЕЊА И УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

1. Практикант за eTwinning мрежу – примену ИКТ у настави

 • Упознавање са деловима Еразмус+ програма намењеног школама и предшколским установама;
 • Упознавање са eTwinning порталом;
 • Упознавање и праћење иновација у школама и предшколским установама кроз примену eTwinning пројеката;
 • Упознавање и учествовање у процедури превођења eTwinning портала са енглеског на српски језик;
 • Упознавање са припремама промотивних материјала и текстова за сајт и штампу;
 • Упознавање и учествовање у организацији догађаја које организује Фондација Темпус;
 • Учествовање у спровођењу свакодневних административних послова везаних за eTwinning мрежу.

    Услови за конкурисање:

 • Дипломирани студенти или апсолвенти;
 • Познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • Поседовање основних MS Office вештина;
 • Елементарно познавање рада у школи или предшколској установи.

 

2. Практикант за Eurydice мрежу

 • Упознавање са основним правилима Eurydice мреже;
 • Упознавање с домаћим и страним стратешким и законским документима у области образовања;
 • Прикупљање података за студије у оквиру Eurydice мреже;
 • Припрема и писање текстова из области образовања на енглеском језику;
 • Уређивање сајта, Eurydice платформе и форума;
 • Учествовање у припреми преведених публикација за штампу;
 • Учествовање приликом организовања, припремања и извођења догађаја Фондације Темпус;
 • Обављање свакодневних административних послова.

    Услови за конкурисање:

 • Дипломирани студенти или апсолвенти;
 • Познавање енглеског језика на нивоу Б2 и терминологије из области образовања на српском и енглеском језику;
 • Поседовање основних MS Office вештина;
 • Познавање образовног система Републике Србије.

 

3. Практикант за опште послове

 • Упознавање са основним правилима рада организације;
 • Упознавање са правним актима организације;
 • Упознавање са пословном кореспонденцијом организације;
 • Припрема нацрта уговора и других правних аката, као и документације из области радних односа;
 • Архивирање документације;
 • Рад на друштвеним мрежама организације;
 • Учествовање приликом организовања, припремања и извођења догађаја Фондације Темпус;
 • Обављање свакодневних административних послова.

    Услови за конкурисање:

 • Дипломирани правници или апсолвенти права;
 • Познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • Поседовање основних MS Office вештина.

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Сви заинтересовани кандидати треба да се пријаве попуњавањем формулара који се налази овде.

Тестирање познавања енглеског језика ће се обавити 08. и 09. октобра. Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узети у разматрање.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи овај конкурс.