Konkurs za praksu u Fondaciji Tempus

Fondacija Tempus pruža priliku diplomcima i apsolventima da steknu svoja prva praktična iskustva. Konkurs se raspisuje za praktikanta za eTwinning mrežu, praktikanta za Eurydice mrežu i praktikanta za opšte poslove.

Rok za konkurisanje je 06. oktobar 2015. godine u 23:59 časova.

 • Predviđen početak prakse je 15. oktobar 2015. godine;
 • Predviđeno trajanje prakse je tri meseca, pola radnog vremena;
 • Praksa se sprovodi na dobrovoljnoj osnovi, bez nadoknade;
 • Praktikant će po uspešno okončanoj praksi dobiti potvrdu o obavljenoj praksi.

 

OPIS ZADUŽENJA I USLOVI ZA KONKURISANJE

1. Praktikant za eTwinning mrežu – primenu IKT u nastavi

 • Upoznavanje sa delovima Erazmus+ programa namenjenog školama i predškolskim ustanovama;
 • Upoznavanje sa eTwinning portalom;
 • Upoznavanje i praćenje inovacija u školama i predškolskim ustanovama kroz primenu eTwinning projekata;
 • Upoznavanje i učestvovanje u proceduri prevođenja eTwinning portala sa engleskog na srpski jezik;
 • Upoznavanje sa pripremama promotivnih materijala i tekstova za sajt i štampu;
 • Upoznavanje i učestvovanje u organizaciji događaja koje organizuje Fondacija Tempus;
 • Učestvovanje u sprovođenju svakodnevnih administrativnih poslova vezanih za eTwinning mrežu.

    Uslovi za konkurisanje:

 • Diplomirani studenti ili apsolventi;
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • Posedovanje osnovnih MS Office veština;
 • Elementarno poznavanje rada u školi ili predškolskoj ustanovi.

 

2. Praktikant za Eurydice mrežu

 • Upoznavanje sa osnovnim pravilima Eurydice mreže;
 • Upoznavanje s domaćim i stranim strateškim i zakonskim dokumentima u oblasti obrazovanja;
 • Prikupljanje podataka za studije u okviru Eurydice mreže;
 • Priprema i pisanje tekstova iz oblasti obrazovanja na engleskom jeziku;
 • Uređivanje sajta, Eurydice platforme i foruma;
 • Učestvovanje u pripremi prevedenih publikacija za štampu;
 • Učestvovanje prilikom organizovanja, pripremanja i izvođenja događaja Fondacije Tempus;
 • Obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova.

    Uslovi za konkurisanje:

 • Diplomirani studenti ili apsolventi;
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou B2 i terminologije iz oblasti obrazovanja na srpskom i engleskom jeziku;
 • Posedovanje osnovnih MS Office veština;
 • Poznavanje obrazovnog sistema Republike Srbije.

 

3. Praktikant za opšte poslove

 • Upoznavanje sa osnovnim pravilima rada organizacije;
 • Upoznavanje sa pravnim aktima organizacije;
 • Upoznavanje sa poslovnom korespondencijom organizacije;
 • Priprema nacrta ugovora i drugih pravnih akata, kao i dokumentacije iz oblasti radnih odnosa;
 • Arhiviranje dokumentacije;
 • Rad na društvenim mrežama organizacije;
 • Učestvovanje prilikom organizovanja, pripremanja i izvođenja događaja Fondacije Tempus;
 • Obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova.

    Uslovi za konkurisanje:

 • Diplomirani pravnici ili apsolventi prava;
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • Posedovanje osnovnih MS Office veština.

 

NAČIN KONKURISANJA

Svi zainteresovani kandidati treba da se prijave popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Testiranje poznavanja engleskog jezika će se obaviti 08. i 09. oktobra. Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzeti u razmatranje.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ovaj konkurs.