Отворени конкурси за нова радна места у Фондацији Темпус

Фондација Темпус расписује конкурсe за нова радна места за следеће позиције:

 1. Саветник/ца за односе са јавношћу
 2. Сарадник/ца за административне послове
 3. Млађи саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за високо образовање
 4. Саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за младе
 5. Саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за школе и образовање одраслих
 6. Млађи саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за школе и образовање одраслих
 7. Млађи саветник/ца за каријерно вођење и мобилност
 8. Сарадник/ца за административну и техничку подршку
 9. Саветник/ца за финансијске послове
 10. Чистач/ица

Описи послова и услови за конкурисање разликују се у зависности од позиција (погледати линк кликом на назив позиције).

Конкурс је отворен до 28.06. 2016. године у 23:59 часова.

Конкурс је продужен до 04. јула, 23:59h за следеће позиције: Саветник/ца за финансије и Саветник/ца за пројекте у оквиру Групе за младе. Тестирање кандидата за ове две позиције обавиће се 06. јула, у Београду, на локацији која ће бити накнадно објављена.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

1. Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо. Ово тестирање се врши за све позиције осим за позицију под бројем 10;

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

2. Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром),

3. За одређене позиције вршиће се и провера специфичних знања кроз задатке са тематиком из области којој припада позиција за коју се конкурише.

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности(психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима биће организовано за кандидате у најужем избору. Могуће је и тестирање вожње за позиције где је возачка дозвола наведена као обавезан услов.

Термини тестирања и разговора:

 • Тестирање кандидата обавиће се 30. јуна и 1. јула, у Београду, на локацији која ће бити накнадно објављена.
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даље тестирање и разговор, највероватније од 5. јула.

Пријаве се подносе искључиво путем електронске поште, на адресу hr@tempus.ac.rs . Потребно је послати:

 • CV, тј. биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању),
 • Уверење о радном стажу (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном стажу)
 • Скенирану возачку дозволу, уколико је за позицију за коју конкуришу назначено да је поседовање исте обавезан услов, или уколико су активни возачи без обзира на то што за њихову позицију вожња није обавезан услов.

Приликом пријављивања, обавезно је да кандидат наведе за коју се позицију пријављује. Уколико се кандидат пријављује за више од једне позиције, важно је да напомене које су тачно позиције у питању.

Очекује се да ће почетак рада бити средином јула месеца 2016 године. Уговор о раду се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.