Otvoreni konkursi za nova radna mesta u Fondaciji Tempus

Fondacija Tempus raspisuje konkurse za nova radna mesta za sledeće pozicije:

 1. Savetnik/ca za odnose sa javnošću
 2. Saradnik/ca za administrativne poslove
 3. Mlađi savetnik/ca za projekte u okviru Grupe za visoko obrazovanje
 4. Savetnik/ca za projekte u okviru Grupe za mlade
 5. Savetnik/ca za projekte u okviru Grupe za škole i obrazovanje odraslih
 6. Mlađi savetnik/ca za projekte u okviru Grupe za škole i obrazovanje odraslih
 7. Mlađi savetnik/ca za karijerno vođenje i mobilnost
 8. Saradnik/ca za administrativnu i tehničku podršku
 9. Savetnik/ca za finansijske poslove
 10. Čistač/ica

Opisi poslova i uslovi za konkurisanje razlikuju se u zavisnosti od pozicija (pogledati link klikom na naziv pozicije).

Konkurs je otvoren do 28.06. 2016. godine u 23:59 časova.

Konkurs je produžen do 04. jula, 23:59h za sledeće pozicije: Savetnik/ca za finansije i Savetnik/ca za projekte u okviru Grupe za mlade. Testiranje kandidata za ove dve pozicije obaviće se 06. jula, u Beogradu, na lokaciji koja će biti naknadno objavljena.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

1. Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono. Ovo testiranje se vrši za sve pozicije osim za poziciju pod brojem 10;

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)

2. Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom),

3. Za određene pozicije vršiće se i provera specifičnih znanja kroz zadatke sa tematikom iz oblasti kojoj pripada pozicija za koju se konkuriše.

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti(psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru. Moguće je i testiranje vožnje za pozicije gde je vozačka dozvola navedena kao obavezan uslov.

Termini testiranja i razgovora:

 • Testiranje kandidata obaviće se 30. juna i 1. jula, u Beogradu, na lokaciji koja će biti naknadno objavljena.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovor, najverovatnije od 5. jula.

Prijave se podnose isključivo putem elektronske pošte, na adresu hr@tempus.ac.rs . Potrebno je poslati:

 • CV, tj. biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju),
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom stažu)
 • Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za poziciju za koju konkurišu naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko su aktivni vozači bez obzira na to što za njihovu poziciju vožnja nije obavezan uslov.

Prilikom prijavljivanja, obavezno je da kandidat navede za koju se poziciju prijavljuje. Ukoliko se kandidat prijavljuje za više od jedne pozicije, važno je da napomene koje su tačno pozicije u pitanju.

Očekuje se da će početak rada biti sredinom jula meseca 2016 godine. Ugovor o radu se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.