Rezultati konkursnog roka za 2019: Strateška partnerstva za oblast opšteg obrazovanja (KA201)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje za strateška partnerstva za opšte obrazovanje (KA201), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu EAC/A03/2018),  programa Erazmus+, konkursni rok 26.03.2019.

Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti odabrani za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA201-000835 To je u redu! OŠ “Anton Skala”, Beograd 74.165,00
2. 2019-1-RS01-KA201-000885 Violence – No, thanks! Muzička škola “Stevan Hristić”, Kruševac 56.490,00
3. 2019-1-RS01-KA201-000796 MATH4everyone Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad 91.495,00
4. 2019-1-RS01-KA201-000886 Avanture učenja izvan vrtića PU- dečji vrtić “Maštolend”, Novi Sad 112.057,00
5. 2019-1-RS01-KA201-000878 Priprema i obuka nastavnika za obrazovno-vaspitni rad učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović”, Beograd 91.550,00
6. 2019-1-RS01-KA201-000833 Agora Udruženje “Scio”, Gornji Milanovac 64.860,00

 

Projekat za rezervnoj listi za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA201-000808 21st century EARTH guardians OŠ “Braća Grulović”, Beška 58.985,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2019Publikacije: