Резултати конкурсног рока за 2019: Стратешка партнерства за стручно образовање и обуке (КА202)

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање за стратешка партнерства за област стручног образовања и обука (КА202), у оквиру Општег позива за 2019 годину (EAC/A03/2018) програма Еразмус+, конкурсни рок 26.03.2019.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекти одабрани за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA202-000804 Израда дневника компетенција за ученике и приручника за наставнике у средњим стручним школама Средња стручна школа, Крагујевац 47.128,00
2. 2019-1-RS01-KA202-000821 Путеви вина Европом Средња школа “Свети Трифун”, Александровац 40.940,00
3. 2019-1-RS01-KA202-000847 Кетеринг услуга Средња економска школа, Сомбор 71.168,00
4. 2019-1-RS01-KA202-000873 More connection for programming perfection Електротехничка школа “Мија Станимировић”, Ниш 45.190,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.