Rezultati konkursnog roka za 2019: Strateška partnerstva za stručno obrazovanje i obuke (KA202)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje za strateška partnerstva za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA202), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu (EAC/A03/2018) programa Erazmus+, konkursni rok 26.03.2019.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti odabrani za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA202-000804 Izrada dnevnika kompetencija za učenike i priručnika za nastavnike u srednjim stručnim školama Srednja stručna škola, Kragujevac 47.128,00
2. 2019-1-RS01-KA202-000821 Putevi vina Evropom Srednja škola “Sveti Trifun”, Aleksandrovac 40.940,00
3. 2019-1-RS01-KA202-000847 Ketering usluga Srednja ekonomska škola, Sombor 71.168,00
4. 2019-1-RS01-KA202-000873 More connection for programming perfection Elektrotehnička škola “Mija Stanimirović”, Niš 45.190,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.