Резултати конкурсног рока за 2019: стратешка партнерства за високо образовање (КА203)

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање за стратешка партнерства за област високо образовање (КА203), у оквиру Општег позива за 2019 годину (EAC/A03/2018)  програма Еразмус+, конкурсни рок 26.03.2019.

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекат одабран за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA203-000880 New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER  

Универзитет у Београду

250.231,00

 

Пројекат за резервној листи за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA203-000901 STEM in Heritage Sciences Универзитет у Београду  

327.424,00

 

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.