Rezultati konkursnog roka za 2019: strateška partnerstva za visoko obrazovanje (KA203)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje za strateška partnerstva za oblast visoko obrazovanje (KA203), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu (EAC/A03/2018)  programa Erazmus+, konkursni rok 26.03.2019.

Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekat odabran za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA203-000880 New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER  

Univerzitet u Beogradu

250.231,00

 

Projekat za rezervnoj listi za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA203-000901 STEM in Heritage Sciences Univerzitet u Beogradu  

327.424,00

 

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.