Kontakt seminar “Internacionalizacija stručnog obrazovanja i obuka” u Beogradu

Fondacija Tempus organizuje prvi Erazmus+ VET (Vocational Education and Training– stručno obrazovanje i obuke) kontakt seminar na temu “Internacionalizacija stručnog obrazovanja i obukau Beogradu, u hotelu Metropol 28. i 29. juna 2017. 

Cilj seminara je da se kroz temu internacionalizacije omogući nastavnicima stručnih predmeta da se upoznaju sa svojim kolegama iz drugih zemalja, razmenjuju ideje, primere dobrih praksi, kao i izazove sa kojima se susreću u svojoj oblasti.

Broj učesnika je ograničen, a zainteresovani kandidati treba da ispune sledeće uslove za prijavljivanje:

  • da budu nastavnici stručnih predmeta koji rade u srednjoj stručnoj školi u Republici Srbiji;
  • da dobro govore engleski jezik (radni jezik seminara je engleski).

Pored ispunjavanja navedenih uslova, prilikom odabira učesnika, prednost će se dati nastavnicima koji imaju iskustva u međunarodnoj saradnji u oblasti stručnog obrazovanja i obuka.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji uđu u uži izbor na osnovu celokupne prijave, biće objavljen razgovor na engleskom jeziku preko Skajpa. Konačnu odluku o odabiru učesnika Fondacija Tempus će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenog razgovora.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara 

AŽURIRANO: Novi rok za prijavu je 16. jun 2017. godine u 14 časova.

Rok za prijavu je 12. jun 2017. godine u 23:59 časova.

O ishodu prijave će, putem mejla, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomene:

Odabranim kandidatima će biti obezbeđeno:

  • učešće na seminaru sa kafe pauzama i obrokom tokom oba dana;
  • materijali;
  • smeštaj u hotelu (za učesnike koji žive van Beograda);
  • troškovi putovanja (za učesnike koji žive van Beograda).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Fondaciji Tempus – Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih – putem telefona 011/3342 430 ili mejla: schools-vet@tempus.ac.rs