Позив за пријаву за контакт семинар на Малти

Национална агенција задужена за Еразмус+ програм на Малти организује контакт семинар „eTwinning for Smart Digital Learning“ у Валети, у периоду од 11. до 14. новембра 2019. године.

Овај догађај је намењен представницима основних школа који раде са узрастом од 7 до 13 година, и који су заинтересовани за реализацију школских партнерстава за размене (кључна активност 2), а већ имају искуства у eTwinning пројектима.

Основни предуслов је да учесник ради у некој од поменутих установа у Србији и да говори енглески језик, с обзиром да је радни језик догађаја енглески, а од учесника се очекује активна комуникација са другим колегама током целог догађаја.

Учесници на догађају би требало да буду заинтересовани за дигитално учење, креирање паметних учионица и размену добрих пракси у оквиру стратешких партнерстава, као и да су учествовали на бар једном eTwinning пројекту. У току догађаја, учесници ће истраживати о дигиталном учењу и паметним учионицама, стављати их у контекст eTwinning пројеката, разговарати о могућностима за сарадњу и дисеминацију кроз eTwinning, као и о потребама институција пре подношења пројектне пријаве и у току спровођења пројеката школских партнерстава за размене.

Приликом избора учесника за наведени догађај, предност ће се дати кандидатима који до сада нису учествовали на семинарима и радионицама у иностранству за које је учешће финансирала Фондација Темпус.

Заинтересовани се за овај догађај могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до недеље 11.08.2019. до 23:59 часова (поноћ). Регистрациони формулар се налази у наставку:

Регистрациони формулар за контакт семинар на Малти

Мотивационо писмо у оквиру регистрационих формулара треба да садржи основне информације о раду тј. на који начин је организован рад са ученицима, као и каква су кандидатова очекивања од скупа.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, биће обављен разговор путем Skype-а.

Коначну одлуку о избору учесника Фондација Темпус ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављених разговора.

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личностии, уколико сте сагласни, можете се пријавити на конкурс.

Важна напомена: Фондација Темпус може да покрије 95% путних трошкова, који се рефундирају по повратку са догађаја и након подношења комплетне документације. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници ТCА догађаја у обавези су да са 5% суфинансирају своје учешће. Трошкове смештаја и хране сносе националне агенције за Еразмус + програм које организују активност.

Ако се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

За све додатне информације се можете обратити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 3

Е-пошта: schools-vet@tempus.ac.rs