Позив за контакт семинар ”Professionalisation in Higher Education (staff mobility)” у Холандији

Холандска национална агенција за Еразмус+ програм организује активност међународне сарадње (Transnational Cooperation Activity – TCA): ”Professionalisation in Higher Education (staff mobility)”, у Лајдену од  15. до 17. априла 2020. године.

Циљ семинара је да окупи представнике високошколских установа (носилаца Еразмус повеље за високо образовање), који би разговарали на тему важних изазова са којима се наставници суочавају у 21. веку: мањком наставника, дигиталном револуцијом и све већој разноликости у учионици.

Основни предуслов за учешће на семинару јесте да је учесник запослен на високошколској установи у Србији. Предност имају кандидати који до сада нису учествовали у TCA активностима, представници канцеларија за међународну сарадњу самосталних високошколских установа (носилаца Еразмус повеље за високо образовање), као и представници наставничких и педагошких факултета, академија и/или високих школа.

Напослетку, с обзиром да је радни језик догађаја енглески, од учесника се очекује да говоре енглески језик и активно учествују на семинару.

Број могућих учесника из Србије је  ограничен. Заинтересовани за учешће на конференцији се могу пријавити искључиво путем регистрационог формулара до недеље 16. фебруара 2020. године,  до 23:59 часова. Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.

О статусу пријаве биће обавештени само кандидати који испуњавају наведене услове и који су ушли у ужи избор на основу целокупне пријаве, са којима ће бити обављен разговор на енглеском језику путем Skype-а.

Важна напомена: Фондација Темпус може да рефундира трошкове учешћа појединаца на TCA скуповима у иностранству или на међународним TCA догађајима у Србији максимално до износа од 95% укупних трошкова учешћа појединца. Сходно правилима Еразмус+ програма, учесници TCA догађаја у обавези су да суфинансирају своје учешће на TCA догађајима у износу од минимум 5% (износ се односи на укупне трошкове учешћа, нпр. целокупне трошкове пута, визе и пакета за трошак боравка на скупу).

Уколико се деси да одабрани учесник не учествује на активности, дужан је да надокнади Фондацији Темпус износ средстава која су била уплаћена за његово учешће.

Све додатне информације могу се добити путем телефона и е-поште:

Телефон: 011/3342 430, опција 4.

Е-пошта: higher-education@tempus.ac.rs