Poziv za kontakt seminar ”Professionalisation in Higher Education (staff mobility)” u Holandiji

Holandska nacionalna agencija za Erazmus+ program organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Transnational Cooperation Activity – TCA): ”Professionalisation in Higher Education (staff mobility)”, u Lajdenu od  15. do 17. aprila 2020. godine.

Cilj seminara je da okupi predstavnike visokoškolskih ustanova (nosilaca Erazmus povelje za visoko obrazovanje), koji bi razgovarali na temu važnih izazova sa kojima se nastavnici suočavaju u 21. veku: manjkom nastavnika, digitalnom revolucijom i sve većoj raznolikosti u učionici.

Osnovni preduslov za učešće na seminaru jeste da je učesnik zaposlen na visokoškolskoj ustanovi u Srbiji. Prednost imaju kandidati koji do sada nisu učestvovali u TCA aktivnostima, predstavnici kancelarija za međunarodnu saradnju samostalnih visokoškolskih ustanova (nosilaca Erazmus povelje za visoko obrazovanje), kao i predstavnici nastavničkih i pedagoških fakulteta, akademija i/ili visokih škola.

Naposletku, s obzirom da je radni jezik događaja engleski, od učesnika se očekuje da govore engleski jezik i aktivno učestvuju na seminaru.

Broj mogućih učesnika iz Srbije je  ograničen. Zainteresovani za učešće na konferenciji se mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do nedelje 16. februara 2020. godine,  do 23:59 časova. Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

O statusu prijave biće obavešteni samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave, sa kojima će biti obavljen razgovor na engleskom jeziku putem Skype-a.

Važna napomena: Fondacija Tempus može da refundira troškove učešća pojedinaca na TCA skupovima u inostranstvu ili na međunarodnim TCA događajima u Srbiji maksimalno do iznosa od 95% ukupnih troškova učešća pojedinca. Shodno pravilima Erazmus+ programa, učesnici TCA događaja u obavezi su da sufinansiraju svoje učešće na TCA događajima u iznosu od minimum 5% (iznos se odnosi na ukupne troškove učešća, npr. celokupne troškove puta, vize i paketa za trošak boravka na skupu).

Ukoliko se desi da odabrani učesnik ne učestvuje na aktivnosti, dužan je da nadoknadi Fondaciji Tempus iznos sredstava koja su bila uplaćena za njegovo učešće.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 4.

E-pošta: higher-education@tempus.ac.rs