Koordinativni sastanci

Fondacija Tempus organizuje koordinativne sastanke za projekte mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Sastanci se organizuju sa ciljem da se korisnici koji su dobili projekat upoznaju sa pravilima finansiranja, sprovođenja projekata i procedurama izveštavanja.

Koordinativni sastanak za predstavnike institucija koje učestvuju u realizaciji projekata mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u okviru programa Erazmusa+

 organizovan je 4. septembra 2019. godine, u hotelu 88 rooms. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Osnovna projektna dokumentacija

Pravila finansiranja

Monitoring i izveštavanje

Mobility tool

Korisnički prostor

Europass dokument o mobilnosti

eTwinning portal

EPALE platforma

Diseminacija

Izmene na projektu