Koordinativni sastanak za projekte odobrene u roku za 2018. godinu

Fondacija Tempus organizuje koordinativne sastanke za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Sastanci se organizuju sa ciljem da se korisnici koji su dobili projekat upoznaju sa pravilima finansiranja, sprovođenja projekata i procedurama izveštavanja.

Koordinativni sastanak za predstavnike institucija koje učestvuju u realizaciji projekata strateških partnerstava u oblasti visokog, opšteg, stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih, u okviru programa Erazmusa+

 održan je 07. septembra 2018. godine, u Fondaciji Tempus. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava bili su predstavljeni i alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Upoznavanje sa rezultatima Nacionalnog poziva

Osnovna projektna dokumentacija

Pravila finansiranja projekata i izveštavanje

Korisnički prostor i izmene na projektu

Monitoring projekata strateških partnerstava

Projektno izveštavanje i Mobility Tool+

Širenje informacija o rezultatima projekta