Koordinativni sastanak za KA229 projekte iz 2019.

Fondacija Tempus organizuje koordinativne sastanke za projekte strateških partnerstava. Sastanci se organizuju sa ciljem da se korisnici koji su dobili projekat upoznaju sa pravilima finansiranja, sprovođenja projekata i procedurama izveštavanja.

Koordinativni sastanak za predstavnike institucija koje učestvuju u realizaciji projekata školskih partnerstava za razmene, u okviru programa Erazmus+ održan je 21. oktobra 2019. godine, u hotelu 88 Rooms. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava bili su predstavljeni i alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Ugovorna dokumentacija

Izmene Ugovora i zahtevi za manje izmene

Projektno izveštavanje

Korisnički prostor

Mobility Tool i Erasmus+ Project Results Platform

Monitoring projekata 

Pravila finansiranja

eTwinning 

Europass

Vidljivost projekata i širenje projektnih rezultata