Koordinativni sastanak

2020.

Koordinativni sastanak za prvi rok za predaju projekata (maj, 2020) 

Koordinativni sastanak za predstavnike organizacija i institucija koje učestvuju u realizaciji projekata mobilnosti u oblasti mladih  organizovan 24. i 25. septembra, 2020 godine.  Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje. 

Upoznavanje sa rezultatima Opšteg poziva u oblasti mobilnosti mladih – sep, 2020.

Osnovna projektna dokumentacija projekata u oblasti mobilnosti mladih – sep, 2020.

Pravila finansiranja – mobilnost mladih – sep, 2020.

Vidljivost Erazmus+ projekata i diseminacija projektnih rezultata – sep, 2020.

Korisnički prostor, Mobility Tool+, Erasmus+ Result Page i projektni izveštaji u oblasti mobilnosti mladih – sep, 2020.

Monitoring projekata KA1 u oblasti mladih u oblasti mobilnosti mladih – sep, 2020.

Kvalitet Omladinske razmene – sep, 2020.

Kvalitet Mobilnost omladinskih radnika – sep, 2020.

Kvalitet Youthpass – sep, 2020.

Specifičnosti KA1 i KA3 projektata u kontekstu Covid – 19 – sep, 2020.

Saveti za bezbolno podnošenje završnog izveštaja – Infografik

 

Koordinativni sastanak za prvi rok za predaju projekata (februar, 2020) 

Koordinativni sastanak za predstavnike organizacija i institucija koje učestvuju u realizaciji projekata mobilnosti u oblasti mladih  i dijaloga mladih u okviru programa Erazmus+ organizovan 07. i 08. jula, 2020 godine.  Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje. 

Prezentacije  sa koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Upoznavanje sa rezultatima Opšeg poziva u oblasti mobilnosti mladih – jul, 2020.

Osnovna projektna dokumentacija projekata u oblasti mobilnosti mladih – jul, 2020.

        Pravila finansiranja – mobilnost mladih – jul, 2020.

        Vidljivost Erazmus+ projekata i diseminacija projektnih rezultata – jul, 2020.

Korisnički prostor, Mobility Tool+, Erasmus+ Result Page i projektni izveštaji u oblasti mobilnosti mladih – jul, 2020.

Monitoring projekata KA1 u oblasti mladih u oblasti mobilnosti mladih – jul, 2020.

Kvalitet Omladinske razmene – jul, 2020.

        Kvalitet Mobilnost omladinskih radnika – jul, 2020.

Kvalitet Youthpass – jul, 2020.

Specifičnosti KA1 i KA3 projekata u kontekstu Covid – 19

Saveti za bezbolno podnošenje završnog izveštaja – Infografik

 

Sastanak sa Erazmus+ korisnicima u oblasti mladih u vezi sa COVID-19 (maj, 2020) 

Sastanak sa Erazmus+ korisnicima u oblasti mladih u vezi sa COVID-19

 

2019.

 

Koordinativni sastanak za treći rok za predaju projekata (oktobar, 2019) 

Koordinativni sastanak za predstavnike organizacija i institucija koje učestvuju u realizaciji projekata mobilnosti u oblasti mladih i dijaloga mladih u okviru programa Erazmus+ organizovan je 31. januara, 2020 godine. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje. 

Prezentacije  sa koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod: 

Upoznavanje sa rezultatima Opšeg poziva u oblasti mobilnosti mladih – januar, 2020.

Osnovna projektna dokumentacija projekata u oblasti mobilnosti mladih – januar, 2020.

Korisnički prostor, Mobility Tool+, Erasmus+ Result Page i projektni izveštaji u oblasti mobilnosti mladih – januar, 2020.

Vidljivost Erazmus+ projekata i diseminacija projektnih rezultata – januar, 2020.

Monitoring projekata KA1 u oblasti mladih u oblasti mobilnosti mladih – januar, 2020.

Pravila finansiranja – mobilnost mladih – januar, 2020.

Kvalitet Omladinske razmene – januar, 2020.

Kvalitet Youthpass – januar, 2020.

Saveti za bezbolno podnošenje završnog izveštaja – Infografik

 

Koordinativni sastanak za drugi rok za predaju projekata (april, 2019) 

Koordinativni sastanak za predstavnike organizacija i institucija koje učestvuju u realizaciji projekata mobilnosti u oblasti mladih i dijaloga mladih u okviru programa Erazmus+ organizovan je 25. septembra, 2019 godine. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje. 

Prezentacije sa koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod: 

Upoznavanje sa rezultatima Opšeg poziva u oblasti mobilnosti mladih – 2019.

Osnovna projektna dokumentacija projekata u oblasti mobilnosti mladih – 2019.

Korisnički prostor, Mobility Tool+, Erasmus+ Result Page i projektni izveštaji u oblasti mobilnosti mladih –  2019.

Vidljivost Erazmus+ projekata i diseminacija projektnih rezultata – 2019.

Monitoring projekata KA1 u oblasti mladih u oblasti mobilnosti mladih –  2019.

Pravila finansiranja – mobilnost mladih 2019.

Kvalitet Omladinske razmene – 2019.

Kvalitet Mobilnosti omladinskih radnika – 2019.

Kvalitet Youthpass – 2019.

Saveti za bezbolno podnošenje završnog izveštaja – Infografik

 

Koordinativni sastanak za prvi rok za predaju projekata (april, 2019) 

Koordinativni sastanak za predstavnike organizacija i institucija koje učestvuju u realizaciji projekata mobilnosti u oblasti mladih u okviru programa Erazmus+ organizovan je 10. jula, 2019 godine. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Upoznavanje sa rezultatima Opšeg poziva u oblasti obrazovanja odraslih i mobilnosti mladih – 2019.

Osnovna projektna dokumentacija projekata u oblasti obrazovanja odraslih i mobilnosti mladih – 2019.

Korisnički prostor, Mobility Tool, Erasmus+ Result Page i projektni izveštaji u oblasti obrazovanja odraslih i mobilnosti mladih –  2019.

Vidljivost Erazmus+ projekata i diseminacija projektnih rezultata – 2019.

Monitoring projekata KA1 u oblasti mladih u oblasti obrazovanja odraslih i mobilnosti mladih –  2019.

Pravila finansiranja –  MLADI 2019.

Paralelna sesija MLADI – Kvalitet OR – 2019.

Paralelna sesija MLADI – Kvalitet MOR – 2019.

Paralelna sesija MLADI  – Youthpass – 2019.

Saveti za bezbolno podnošenje završnog izveštaja – Infografik

 

2018.

Koordinativni sastanak maj 2018.

Fondacija Tempus organizuje koordinativne sastanke za projekte mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Sastanci se organizuju sa ciljem da se korisnici koji su dobili projekat upoznaju sa pravilima finansiranja, sprovođenja projekata i procedurama izveštavanja.

Koordinativni sastanak za predstavnike organizacija i institucija koje učestvuju u realizaciji projekata mobilnosti u oblasti mladih u okviru programa Erazmus+

 organizovan je 25. maja 2018. godine, u Fondaciji Tempus. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Upoznavanje sa rezultatima Nacionalnog poziva

Osnovna projektna dokumentacija – Ugovori

Pravila finansiranja

Korisnički prostor, Mobility tool i Erasmus+ Result Page

Projektni izveštaji

Youthpass

Vidljivost

Monitoring projekata KA1 u oblasti mladih

Osiguravanje kvaliteta u projektima mobilnosti omladinskih radnika

Osiguravanje kvaliteta u projektima omladinskih razmena

 

2017.

Koordinativni sastanak jun 2017.

Fondacija Tempus organizuje koordinativne sastanke za projekte mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Sastanci se organizuju sa ciljem da se korisnici koji su dobili projekat upoznaju sa pravilima finansiranja, sprovođenja projekata i procedurama izveštavanja.

Koordinativni sastanak za predstavnike organizacija i institucija koje učestvuju u realizaciji projekata mobilnosti u oblasti mladih u okviru programa Erazmus+

 organizovan je 5. juna 2017. godine, u Fondaciji Tempus. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa prvog koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Upoznavanje sa rezultatima Nacionalnog poziva

Osnovna projektna dokumentacija – Ugovori

Pravila finansiranja

Korisnički prostor, Mobility tool i Erasmus+ Result Page

Projektni izveštaji

Youthpass

Vidljivost

Monitoring projekata KA1 u oblasti mladih

Osiguravanje kvaliteta u projektima Evropskog volonterskog servisa

Osiguravanje kvaliteta u projektima omladinskih razmena

Poslednje modifikovano: October 30, 2020Publikacije: