Koordinativni sastanak u okviru roka za 2017. godinu

Prvi koordinativni sastanak za predstavnike institucija koje učestvuju u realizaciji projekata mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u okviru programa Erazmusa+

 organizovan je 26. maja 2017. godine, u Fondaciji Tempus. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa prvog koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Osnovna projektna dokumentacija

Pravila finansiranja

Važni aspekti sprovođenja projekta

Mobility Tool+