Koordinativni sastanak za projekte odobrene u roku za 2017. godinu

Fondacija Tempus organizuje koordinativne sastanke za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Sastanci se organizuju sa ciljem da se korisnici koji su dobili projekat upoznaju sa pravilima finansiranja, sprovođenja projekata i procedurama izveštavanja.

Prvi koordinativni sastanak za predstavnike institucija koje učestvuju u realizaciji projekata strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u okviru programa Erazmusa+

 organizovan je 4. jula 2017. godine, u Fondaciji Tempus. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa prvog koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Osnovna projektna dokumentacija

Pravila finansiranja

Važni aspekti sprovođenja projekta

Mobility Tool+