Кораци за пријављивање

¨  Проверити у којим врстама пројеката организација може да учествује.

¨  Прочитати детаљне информације о врсти пројекта за коју ће организација поднети пријаву у Eразмус+ водичу, на сајту Европске комисијe и на сајту Фондације Темпус.

¨  Припремити Европски развојни план (само за КА1 пројекте мобилности) – документ који садржи преглед тренутног стања и визије за будућност институције, идентификоване потребе и образложење на који начин ће планиране Еразмус+ активности довести до испуњења тих потреба.

¨  Осмислити главну тему и циљеве пројекта.

¨  Пронаћи партнерске организације.

У зависности од врсте институције, ресурси за проналажење партнера могу бити:

¨  Разрадити тему и циљеве пројекта заједно са партнерима и почети припрему пријавног формулара.

¨  Проверити да ли организација испуњава основне услове, који ће бити процењивани током евалуације пројектне пријаве:

  • организациони (одговарајуће професионалне компетенције и квалификације потребне за спровођење предложеног пројекта);
  • финансијски капацитети (стабилни и довољни извори финансирања да одрже њене активности у периоду у коме се пројекат спроводи).

¨  Регистровати се за добијање PIC броја, уколико Ваша организација већ нема овај број:

Више информација о PIC броју нађите на овом линку.

¨  Проверити да ли сви партнери на пројекту имају PIC број.

¨  Проверити да ли организација – подносилац пријаве – има девизни рачун.

Уколико је организација партнер на пројекту, девизни рачун није неопходан у тренутку пријаве.

¨  Када попуните највећи део пријаве, погледајте да ли она испуњава критеријуме на основу којих ће се процењивати пројектна пријава.

Информације о критеријумима можете користити за самоевалуацију Ваше пријаве и њено побољшање.

¨  Проверити да ли су попуњена сва потребна поља у пријавном формулару.

¨  Попуњен пријавни формулар послати електронским путем Фондацији Темпус најкасније до рока за пријављивање.

Рок за КА1 пројекте је 5. фебруар 2020. године до 12.00 часова, а за КА2 пројекте 24. март 2020. до 12.00 часова.