Листа одобрених пројеката

Пројекти предложени за финансирање у оквиру Еразмус+ позива за 2020. годину:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA104-065204 Побољшајмо стање, фокус на образовање Основна школа  “Вера Радосављевић”, Неготин  6.308,00
2. 2020-1-RS01-KA104-065255 Enabling adult learners to reach digital literacy with the help of new technologies in English language learning Центар за едукацију “Crown Education” Нови Сад  4.406,00
3. 2020-1-RS01-KA104-065270 Унапређење компетенција наставника за живот у предузетничком друштву Основна школа „Надежда Петровић”, Сићево  8.268,00
4. 2020-1-RS01-KA104-065093 Визуализација – нова димензија подучавања Школа за основно образовање и васпитање одраслих “Свети Сава”, Нови Сад  7.708,00
5. 2020-1-RS01-KA104-065182 Иновативне методе у основном образовању одраслих Основна школа за образовање одраслих, Чачак  8.540,00
6. 2020-1-RS01-KA104-065062 Андрагогија – вештина за 21. век Основна школа “Младост”, Књажевац  4.678,00
7. 2020-1-RS01-KA104-065069 Друга шанса – најбоља шанса Школа за основно образовање одраслих “Браћа Стаменковић”, Београд  6.525,00
8. 2020-1-RS01-KA104-065272 Педагози за савремено образовање Педагошко друштво Србије, Београд  6.155,00
9. 2020-1-RS01-KA104-065065 Teach a Teacher Thinking Digital Основна школа и школа за образовање одраслих “Бранко Пешић”, Београд  3.392,00

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2020-1-RS01-KA104-065197 Шанса за све Основна школа “Херој Радмила Шишковић”, Смедеревска Паланка  7.735,00
2. 2020-1-RS01-KA104-065315 Glossaries – The Development of Digital Tools for
Spanish Language Teachers
Удружење професора шпанског језика Србије, Београд  5.781,00

*Пројекти са резервне листе могу бити финансирани уколико се за то стекну услови тј. расположива средства.