Листа одобрених пројеката

Пројекти предложени за финансирање у оквиру Еразмус+ позива за 2019. годину:

Број  Број пројектне пријаве  Назив пројекта  Подносилац пројектне пријаве  Предложени износ средстава (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA104-000777 Successful PLC as an agent of change in preschools and schools Центар за образовање, Крагујевац 6606
2. 2019-1-RS01-KA104-000652 Задовољан појединац- задовољно друштво Народни универзитет, Ниш 5139
3. 2019-1-RS01-KA104-000630 Друга шанса – бољи живот Основна школа “Младост”, Књажевац 4374
4. 2019-1-RS01-KA104-000511 Ангажовање одраслих полазника: креативност, интерактивна настава и стратегије управљања наставним процесом Центар за стране језике “Anglia”, Нови Сад 6756
5. 2019-1-RS01-KA104-000685 Teachers for Gifted Удружење грађана Менса Србије, Београд 25790
6. 2019-1-RS01-KA104-000537 Key competences for inclusive education Агенција за пружање интелектуалних услуга “Oxford School”, Лесковац 10961

 

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

Број Број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава
1. 2019-1-RS01-KA104-000693 Сарадњом и иновацијама до професионалних компетенција педагога Педагошко друштво Србије, Београд 12072

*Пројекти са резервне листе могу бити финансирани уколико се за то стекну услови тј. расположива средства.