Lista odobrenih projekata

Projekti predloženi za finansiranje u okviru Erazmus+ poziva za 2020. godinu:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA104-065204 Poboljšajmo stanje, fokus na obrazovanje Osnovna škola  “Vera Radosavljević”, Negotin  6.308,00
2. 2020-1-RS01-KA104-065255 Enabling adult learners to reach digital literacy with the help of new technologies in English language learning Centar za edukaciju “Crown Education” Novi Sad  4.406,00
3. 2020-1-RS01-KA104-065270 Unapređenje kompetencija nastavnika za život u preduzetničkom društvu Osnovna škola „Nadežda Petrović”, Sićevo  8.268,00
4. 2020-1-RS01-KA104-065093 Vizualizacija – nova dimenzija podučavanja Škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih “Sveti Sava”, Novi Sad  7.708,00
5. 2020-1-RS01-KA104-065182 Inovativne metode u osnovnom obrazovanju odraslih Osnovna škola za obrazovanje odraslih, Čačak  8.540,00
6. 2020-1-RS01-KA104-065062 Andragogija – veština za 21. vek Osnovna škola “Mladost”, Knjaževac  4.678,00
7. 2020-1-RS01-KA104-065069 Druga šansa – najbolja šansa Škola za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković”, Beograd  6.525,00
8. 2020-1-RS01-KA104-065272 Pedagozi za savremeno obrazovanje Pedagoško društvo Srbije, Beograd  6.155,00
9. 2020-1-RS01-KA104-065065 Teach a Teacher Thinking Digital Osnovna škola i škola za obrazovanje odraslih “Branko Pešić”, Beograd  3.392,00

Odricanje od odgovornosti: Odobreni iznos sredstava se može razlikovati od onog koji je naveden u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok lice organizacije ovlašćeno za zastupanje ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1. 2020-1-RS01-KA104-065197 Šansa za sve Osnovna škola “Heroj Radmila Šišković”, Smederevska Palanka  7.735,00
2. 2020-1-RS01-KA104-065315 Glossaries – The Development of Digital Tools for
Spanish Language Teachers
Udruženje profesora španskog jezika Srbije, Beograd  5.781,00

*Projekti sa rezervne liste mogu biti finansirani ukoliko se za to steknu uslovi tj. raspoloživa sredstva.