Lista odobrenih projekata KA1

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast mobilnosti mladih, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

2018: Projekti odabrani za finansiranje:

Broj Ref. broj prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA105-000392 Let’s create crafts together and tell a story! Udruženje građana “Etno-forma”, Jagodina 7.400,00
2. 2018-1-RS01-KA105-000378 Leaving youth – facing the truth Odred izviđača „10. Oktobar“, Velika Plana 9.694,00
3. 2018-1-RS01-KA105-000365 Games and Multicultural Europe Odred izviđača „10. Oktobar“, Velika Plana 13.432,00
4. 2018-1-RS01-KA105-000394 Mogu da kažem – nije OK Dečiji centar, Zaječar 16.350,00
5. 2018-1-RS01-KA105-000334 Health is the First Step to Empowerment Alijansa omladinskih radnika, Vranje 19.397,00
6. 2018-1-RS01-KA105-000408 Šta smo mi bez korena? Fokus Caribrod, Dimitrovgrad 16.941,00
7. 2018-1-RS01-KA105-000398 Youth Agents of Social Change Užički centar za prava deteta, Užice 17.748,00
8. 2018-1-RS01-KA105-000341 Akademija za omladinske LGBT lidere Asocijacija Duga, Šabac 10.192,00
9. 2018-1-RS01-KA105-000379 Facilitate Faith Iuventa, Šabac 13.331,00
10. 2018-1-RS01-KA105-000375 GREEN VOICE OF YOUTH IN MEDIA: innovations and (environmentally) responsible consumer behavior Mladi istraživači Srbije, Beograd 12.648,00
11. 2018-1-RS01-KA105-000405 SENSES OF EUROPE EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej 8.550,00
12. 2018-1-RS01-KA105-000357  Disability rights advocacy –nothing about us without us! Centar za razvojnu politiku i saradnju, Novi Pazar 29.277,00

 

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

Broj Ref. broj  prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA105-000404 Better Access to European Cultures Centar za omladinski i društveni razvoj RES POLIS, Novi Sad 12.973,00
2. 2018-1-RS01-KA105-000409 Intercultural competences in youth work in contemporary Europe Edukativni centar,  Kruševac 11.545,00
3. 2018-1-RS01-KA105-000389 Drivers of Change: Increasing youth participation through education on project management and cross-border cooperation Balkans, Let’s Get up! organizacija, Zrenjanin 16.492,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

 

Projekti za oblast mobilnosti mladih za 2017. godinu

Fondacija Tempus objavljuje rezultate selekcije projekata za oblast mobilnosti mladih (KA1), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+ (01/2017).

Odluku o projektima predloženim za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

2017: Projekti predloženi za finansiranje:

Ref.br. Naziv projekta Nosilac projekta Predloženi iznos sredstava
2017-1-RS01-KA105-000104 The Intercultural Voyage through Theater, Games and Sport ”Žil Vern”, Novi Sad 21,567.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000088 EDUropa – Europe for Diversity and Understanding ”Mladi istraživači Srbije”, Beograd 13,564.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000019 Shvati, Pomogni, Podeli ”Fokus Caribrod”, Dimitrovgrad 18,690.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000020 (Don’t) buy it! ”Narodni parlament”, Leskovac 11,785.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000063 Peer to Peer Info Center ”Klub za osnaživanje mladih 018”, Niš 5,180.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000134 Different, but equally important ”Forum civilne akcije- FORCA”, Požega 12,393.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000149 Gender of leadership ”Centar za podršku ženama”, Kikinda 12,790.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000176 A Walk in Their Shoes ”BalkanIDEA”, Novi Sad 11,764.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000102 Open Mind Knows no Borders ”Centar za razvoj obrazovanja, – Planeta”, Sombor 12,036.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000027 When We Play We Do Not Hate! Combating Hate Speech Through Sport ”Ritam zdravlja”, Sremska Kamenica 15,750.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000101 Common future ”Inženjeri zaštite životne sredine”, Novi Sad 14,637.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000148 Get Growing Your Community ”Ama – centar za negu čoveka i prirode”, Pirot 10,100.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000162 Learning Emancipatory Theatre Skils for New European Time BAZAART, Beograd 14,860.00 EUR

Projekti predloženi na rezervnoj listi za finansiranje:

Ref.br. Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava
2017-1-RS01-KA105-000002 The Art of Inclusion of Young People with Disabilities ”PEOPLE TO PEOPLE Serbia”, Kruševac 8,671.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000039 Sport the YOUth Košarkaški savez grada Niša, Niš 15,168.00 EUR


Odricanje od odgovornosti:
 Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: