Lista odobrenih projekata KA1

2020: Projekti odabrani za finansiranje

2019: Projekti odabrani za finansiranje

2018: Projekti odabrani za finansiranje

2017: Projekti predloženi za finansiranje

 

Projekti za oblast mobilnosti mladih za 2020. godinu

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje – mobilnosti u oblasti mladih (KA105), prijavljenih u prvom konkursnom roku  (februar 2020).

Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti odabrani za finansiranje – drugi konkursni rok (maj 2020):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-2-RS01-KA105-065479 RutAlternativa Volonterski centar Vojvodine, Novi Sad 15.402,00
2. 2020-2-RS01-KA105-065490 Act for what you believe BalkanIDEA, Novi Sad 17.439,00
3. 2020-2-RS01-KA105-065473 From pollution 2 inclusion Centar za omladinski i drustveni razvoj RES POLIS, Novi Sad 16.704,00
4. 2020-2-RS01-KA105-065456 Youth activism and empowerment in time of disasters and crisis Udruženje “Svetlost”, Šabac 15.291,00
5. 2020-2-RS01-KA105-065470 CreActive youth participation in the community Udruženje mladih “Zvonce”, Leskovac 20.064,00
6. 2020-2-RS01-KA105-065492 Beyond Inclusion: Film-Making & Digital Story-Telling EDIT centar, Novi Sad 22.295,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje – drugi konkursni rok (maj 2020):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1. 2020-2-RS01-KA105-065480 Emotional Intelligence For Compassionate World of the Youth Work EDIT Centar, Novi Sad 14.133,00
2. 2020-2-RS01-KA105-065461 Gamification in Youth Work: Intro “Tim 42”, Leskovac 13.750,00
3 2020-2-RS01-KA105-065450 She equals He? Klub za osnazivanje mladih 018, Niš  16 885,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti odabrani za finansiranje – prvi konkursni rok (februar 2020):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA105-065185 Visual Storytelling Speaks Louder Than Words Kulturnacija,  Beograd 23.232,00
2. 2020-1-RS01-KA105-065200 Activate Yourself Deluj lokalno, razmišljaj globalno, Veliki Crljeni 16.359,00
3. 2020-1-RS01-KA105-065290 Active youth for healthier future Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad 13.662,00
4. 2020-1-RS01-KA105-065178 LGBTI Youth Community Work and Activism Grupa  “Izađi”, Novi Sad 11.736,00
5. 2020-1-RS01-KA105-065189 Diversity champions Centar za razvojnu politiku i saradnju, Novi Pazar 24.387,00
6. 2020-1-RS01-KA105-065312 Impro Path Vega omladinski centar, Beograd 17.390,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje: mobilnost u oblasti mladih (KA105) – prvi konkursni rok (februar 2020):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1. 2020-1-RS01-KA105-065260 Cyber Youth Workers BALKANIDEA, Novi Sad 17.175,00
2. 2020-1-RS01-KA105-065134 Zoom to digital entrepreneurship Svetlost, Šabac 17.063,00
2020-1-RS01-KA105-065282 More about SDG-s Odred izviđača “10. Oktobar”, Velika Plana 15.264,00
2020-1-RS01-KA105-065253 Opportunities ”Irig moj grad”, Irig 14.280,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti za oblast mobilnosti mladih za 2019. godinu

 

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast mobilnosti mladih, u okviru opšteg poziva programa Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

2019: Projekti odabrani za finansiranje u trećoj rundi (oktobarski rok):

 

Br. Ref. broj Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-3-RS01-KA105-065019 Seeing with fresh eyes – notice things in a different way EDUFONS, Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej  

12.015,00

2. 2019-3-RS01-KA105-065017 Na tebe je red – Promeni svet! Dečji centar, Zaječar  

16.820,00

3. 2019-3-RS01-KA105-064998 Youth and Media Literacy Udruženje “Svetlost”, Šabac  

17.665,00

4. 2019-3-RS01-KA105-065024 Komunikacija je ključ Debatni klub grada Niša  

10.455,00

5. 2019-3-RS01-KA105-064993 Roma and non Roma for a better future Udruženje Romkinja, Niš  

10.764,00

6. 2019-3-RS01-KA105-065005 Lepota različitosti Serbian Roma Youth Association, Beograd  

14.200,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje – KA105 projekti mobilnosti mladih:

 

Br. Ref. broj Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1 2019-3-RS01-KA105-065010 YOU GOT TALENT (second edition) IUVENTA, udruženje građana, Šabac 17.841,00
2 2019-3-RS01-KA105-065028 Ekološkim aktivizmom mladih protiv klimatskih promena Udruženje građana “Zeleni ključ – Niš”

 

5.640,00
3 2019-3-RS01-KA105-065004 Today’s Youth for Tomorrow’s Future Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad 13.111,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

2019: Projekti odabrani za finansiranje u drugoj rundi (aprilski rok):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-2-RS01-KA105-000935 Visualize Integration Alijansa za podršku društvu, Beograd 10.877,00
2. 2019-2-RS01-KA105-000933 Mambo No. 5 Omladinska organizacija IFIKS, Ada 21.090,00
3. 2019-2-RS01-KA105-000962 Let’s create our own democracy Omladinska organizacija IFIKS, Ada 19.096,00
4. 2019-2-RS01-KA105-000945 Act for tolerance Organizacija ”Irig moj grad”, Irig 15.666,00
5. 2019-2-RS01-KA105-000916 Razmeni! – podizanje kapaciteta za podršku omladinskim razmenama na lokalnom nivou Udruženje građana LIBERO, Beograd 5.565,00
6. 2019-2-RS01-KA105-000948 European winter week Odred izviđača “10. oktobar”, Velika Plana 16.884,00
7. 2019-2-RS01-KA105-000942 Promoting Rights, Inclusion, Diversity and Education Organizacija “Magnet”, Beograd 17.504,00

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

 

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1. 2019-2-RS01-KA105-000944 Improve approach –Youth Work VS Youth Violent Extremism Somborski edukativni centar, Sombor 15.903,00
2. 2019-2-RS01-KA105-000959 Visual Storytelling Speaks Louder Than Words Organizacija “Kulturnacija”, Beograd 21.384,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

2019: Projekti odabrani za finansiranje u prvoj rundi (februarski rok):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA105-000620 Learning Balloon Centar za kreativnu edukaciju i umetnost – DOR, Novi Sad 13.014,00
2. 2019-1-RS01-KA105-000710 (F)ACT- Advanced training for youth workers in using Marshal Rosenberg method of non-violent communication and Forum Theatre for preventing radicalization leading to violence among youth Organizacija kreativnog okupljanja – OKO, Beograd 15.686,00
3. 2019-1-RS01-KA105-000564 IT, Art and Youth on the Move Udruženje “Svetlost”, Šabac 13.655,00
4. 2019-1-RS01-KA105-000702 Perform your identity in a changing Europe Grupa “Hajde da…”, Beograd 18.667,00
5. 2019-1-RS01-KA105-000641 Even salt looks like sugar BALKANIDEA, Novi Sad 21.551,00
6. 2019-1-RS01-KA105-000731 Creativity Against Passivity: Theatre Averts Imposing of Nationalism and Separatism BAZAART, Beograd 24.080,00
7. 2019-1-RS01-KA105-000657 Save Our Waters Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad 13.362,00

Odricanje od odgovornosti: Odobreni iznos sredstava se može razlikovati od onog koji je naveden u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok lice organizacije ovlašćeno za zastupanje ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

 

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1. 2019-1-RS01-KA105-000749 Do not leave – roll up your sleeve Odred izviđača “10. Oktobar”, Velika Plana 14.212,00
2. 2019-1-RS01-KA105-000711 Road to hard-to-reach youth Društvo za razvoj dece i mladih „Otvoreni klub“

Niš

9.107,00
3. 2019-1-RS01-KA105-000787 Design for Youth Vega Omladinski Centar, Beograd 14.562,00
4. 2019-1-RS01-KA105-000546 Bridge of Peace Udruženje Svetlost, Šabac 16.056,00

Odricanje od odgovornosti: Odobreni iznos sredstava se može razlikovati od onog koji je naveden u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok lice organizacije ovlašćeno za zastupanje ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti za oblast mobilnosti mladih za 2018. godinu:

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast opšteg obrazovanje, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

2018: Projekti odabrani za finansiranje:

Broj Ref. broj prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA105-000392 Let’s create crafts together and tell a story! Udruženje građana “Etno-forma”, Jagodina 7.400,00
2. 2018-1-RS01-KA105-000378 Leaving youth – facing the truth Odred izviđača „10. Oktobar“, Velika Plana 9.694,00
3. 2018-1-RS01-KA105-000365 Games and Multicultural Europe Odred izviđača „10. Oktobar“, Velika Plana 13.432,00
4. 2018-1-RS01-KA105-000394 Mogu da kažem – nije OK Dečiji centar, Zaječar 16.350,00
5. 2018-1-RS01-KA105-000334 Health is the First Step to Empowerment Alijansa omladinskih radnika, Vranje 19.397,00
6. 2018-1-RS01-KA105-000408 Šta smo mi bez korena? Fokus Caribrod, Dimitrovgrad 16.941,00
7. 2018-1-RS01-KA105-000398 Youth Agents of Social Change Užički centar za prava deteta, Užice 17.748,00
8. 2018-1-RS01-KA105-000341 Akademija za omladinske LGBT lidere Asocijacija Duga, Šabac 10.192,00
9. 2018-1-RS01-KA105-000379 Facilitate Faith Iuventa, Šabac 13.331,00
10. 2018-1-RS01-KA105-000375 GREEN VOICE OF YOUTH IN MEDIA: innovations and (environmentally) responsible consumer behavior Mladi istraživači Srbije, Beograd 12.648,00
11. 2018-1-RS01-KA105-000405 SENSES OF EUROPE EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej 8.550,00
12. 2018-1-RS01-KA105-000357  Disability rights advocacy –nothing about us without us! Centar za razvojnu politiku i saradnju, Novi Pazar 29.277,00

 

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

Broj Ref. broj  prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA105-000404 Better Access to European Cultures Centar za omladinski i društveni razvoj RES POLIS, Novi Sad 12.973,00
2. 2018-1-RS01-KA105-000409 Intercultural competences in youth work in contemporary Europe Edukativni centar,  Kruševac 11.545,00
3. 2018-1-RS01-KA105-000389 Drivers of Change: Increasing youth participation through education on project management and cross-border cooperation Balkans, Let’s Get up! organizacija, Zrenjanin 16.492,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

 

Projekti za oblast mobilnosti mladih za 2017. godinu

Fondacija Tempus objavljuje rezultate selekcije projekata za oblast mobilnosti mladih (KA1), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+ (01/2017).

Odluku o projektima predloženim za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

2017: Projekti predloženi za finansiranje:

Ref.br. Naziv projekta Nosilac projekta Predloženi iznos sredstava
2017-1-RS01-KA105-000104 The Intercultural Voyage through Theater, Games and Sport ”Žil Vern”, Novi Sad 21,567.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000088 EDUropa – Europe for Diversity and Understanding ”Mladi istraživači Srbije”, Beograd 13,564.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000019 Shvati, Pomogni, Podeli ”Fokus Caribrod”, Dimitrovgrad 18,690.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000020 (Don’t) buy it! ”Narodni parlament”, Leskovac 11,785.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000063 Peer to Peer Info Center ”Klub za osnaživanje mladih 018”, Niš 5,180.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000134 Different, but equally important ”Forum civilne akcije- FORCA”, Požega 12,393.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000149 Gender of leadership ”Centar za podršku ženama”, Kikinda 12,790.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000176 A Walk in Their Shoes ”BalkanIDEA”, Novi Sad 11,764.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000102 Open Mind Knows no Borders ”Centar za razvoj obrazovanja, – Planeta”, Sombor 12,036.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000027 When We Play We Do Not Hate! Combating Hate Speech Through Sport ”Ritam zdravlja”, Sremska Kamenica 15,750.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000101 Common future ”Inženjeri zaštite životne sredine”, Novi Sad 14,637.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000148 Get Growing Your Community ”Ama – centar za negu čoveka i prirode”, Pirot 10,100.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000162 Learning Emancipatory Theatre Skils for New European Time BAZAART, Beograd 14,860.00 EUR

Projekti predloženi na rezervnoj listi za finansiranje:

Ref.br. Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava
2017-1-RS01-KA105-000002 The Art of Inclusion of Young People with Disabilities ”PEOPLE TO PEOPLE Serbia”, Kruševac 8,671.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000039 Sport the YOUth Košarkaški savez grada Niša, Niš 15,168.00 EUR


Odricanje od odgovornosti:
 Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Poslednje modifikovano: September 17, 2020Publikacije: