Листа одобрених пројеката КА3

2020: Пројекти одабрани за финансирање:

2019: Пројекти одабрани за финансирање:

 

Пројекти за област дијалога младих за 2020. годину

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање – пројекте дијалога младих (КА347), пријављених у првом конкурсном року  (фебруар 2020).

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање: Пројекти дијалога младих (КА347)

трећи конкурсни рок (октобар 2020)

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-3-RS01-KA347-094496 Први пут са младима о младима Окулар, Ћићевац                        3.985,00
2. 2020-3-RS01-KA347-094510 Глас младих – дијалогом креирамо бољу будућност Удружење Форум цивилне акцијеФОРЦА, Пожега                         6.866,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Пројекат одабран за финансирање: пројекат дијалога младих (КА347) први конкурсни рок (фебруар 2020)

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1 2020-1-RS01-KA347-065265 Село на дневном реду Центар за културу и образовање, Сонта 12.151,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

 

Пројекти за област дијалога младих за 2019. годину

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за пројекте дијалога младих (КА347), у оквиру Општег позива за 2019 годину (EAC/A03/2018) програма Еразмус+ (други конкурсни рок 30.04.2019).

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

2019. Пројекат одабран за финансирање у другој рунди (априлски рок):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1 2019-2-RS01-KA347-000943 #YouthUp Democracy AРКА Фондација 11.194,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.