Lista odobrenih projekata KA3

 

Projekti za oblast dijaloga mladih za 2019. godinu

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za projekte dijaloga mladih (KA347), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu (EAC/A03/2018) programa Erazmus+ (drugi konkursni rok 30.04.2019).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

2019. Projekat odabran za finansiranje u drugoj rundi (aprilski rok):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1 2019-2-RS01-KA347-000943 #YouthUp Democracy ARKA Fondacija 11.194,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.