Еразмус Мундус заједнички докторски програми

Постоји око 40 одобрених Еразмус Мундус заједничких докторских програма који се изводе на високошкоским институцијама широм Европе. Ове програме, осим интердисциплинарности, карактерише и чињеница да се изводе на више (обично три) универзитета из различитих европских држава, тако да студент током свог школовања студира (обично по један семестар) на неколико универзитета.

Списак свих заједничких докторских програма можете погледати на сајту Извршне агенције (EACEA) на којем се налази кратак опис сваког програма, подаци о контакт особи и сајт на коме је могуће пронаћи све информације о наведеном програму, начину конкурисања, роковима и остале битне информације.

Погледајте списак свих заједничких докторских програма

 • Заједнички докторски програми су подељени на следеће области:
 • Пољопривреда и ветерина
 • Инжињерство, производња и грађевина
 • Медицина и здравство
 • Хуманистичке науке и уметност
 • Природне науке, математика и рачунарство
 • Друштвене науке, економија и право

Ко може да се пријави?

За заједничке докторске програме могу да се пријаве студенти који су завршили основне студије и мастер студије или само основне студије са остварених 300 ЕСПБ.

Конзорцијуми високошколских институција које реализују дати програм имају могућност да поставе специфичне услове за упис на одређени програм (познавање језика, научна област претходног нивоа студија и сл.) па је за сваки конкретан програм неопходно проверити услове пријаве на сајту самог програма.

Шта покрива Еразмус Мундус стипендија за заједнички докторски програм?

 • Месечни износ стипендије (~1400 евра за стипендисту, 2800 уколико се током трајања програма закључи уговор о раду)
 • Трошкови пресељења и пута (покривени до износа од 7500 евра годишње)
 • Школарина (уплаћује се директно институцијама које реализују програм)
 • Здравствено осигурање

Како се пријавити на заједнички докторски програм?

Први корак у пријави је одабир програма са листе заједничких докторских програма.

На веб-сајту сваког од програма наводи се да ли ће конкурс бити отворен и у наредном периоду.

Процедура пријаве се може донекле разликовати од програма до програма, као и документација која се захтева од кандидата који се пријављује тако да је за тачне информације о процедури неопходно консултовати веб-сајтове конкретних пројеката и у случају недоумица обратити се путем електронске поште контакт особи која је наведена на датом сајту.

Пријављивање је увек путем интернета (онлајн) с тим што, у одређеним случајевима, уколико је то наведено у процедури пријаве на сајту датог пројекта, одређену документацију треба доставити поштом.

Документа која су најчешће потребна приликом пријављивања су:

 • CV (биографија)
 • Фотокопија пасоша
 • Уверење о академским квалификацијама које је студент стекао
 • Транскрипт оцена
 • Два писма препоруке
 • Мотивационо писмо
 • Одговарајући сертификат о познавању језика на коме се студијски програм изводи.

Корисни линкови:

Последње модификовано: април 3, 2015Публикације: