Erazmus Mundus zajednički doktorski programi

Postoji oko 40 odobrenih Erazmus Mundus zajedničkih doktorskih programa koji se izvode na visokoškoskim institucijama širom Evrope. Ove programe, osim interdisciplinarnosti, karakteriše i činjenica da se izvode na više (obično tri) univerziteta iz različitih evropskih država, tako da student tokom svog školovanja studira (obično po jedan semestar) na nekoliko univerziteta.

Spisak svih zajedničkih doktorskih programa možete pogledati na sajtu Izvršne agencije (EACEA) na kojem se nalazi kratak opis svakog programa, podaci o kontakt osobi i sajt na kome je moguće pronaći sve informacije o navedenom programu, načinu konkurisanja, rokovima i ostale bitne informacije.

Pogledajte spisak svih zajedničkih doktorskih programa

 • Zajednički doktorski programi su podeljeni na sledeće oblasti:
 • Poljoprivreda i veterina
 • Inžinjerstvo, proizvodnja i građevina
 • Medicina i zdravstvo
 • Humanističke nauke i umetnost
 • Prirodne nauke, matematika i računarstvo
 • Društvene nauke, ekonomija i pravo

Ko može da se prijavi?

Za zajedničke doktorske programe mogu da se prijave studenti koji su završili osnovne studije i master studije ili samo osnovne studije sa ostvarenih 300 ESPB.

Konzorcijumi visokoškolskih institucija koje realizuju dati program imaju mogućnost da postave specifične uslove za upis na određeni program (poznavanje jezika, naučna oblast prethodnog nivoa studija i sl.) pa je za svaki konkretan program neophodno proveriti uslove prijave na sajtu samog programa.

Šta pokriva Erazmus Mundus stipendija za zajednički doktorski program?

 • Mesečni iznos stipendije (~1400 evra za stipendistu, 2800 ukoliko se tokom trajanja programa zaključi ugovor o radu)
 • Troškovi preseljenja i puta (pokriveni do iznosa od 7500 evra godišnje)
 • Školarina (uplaćuje se direktno institucijama koje realizuju program)
 • Zdravstveno osiguranje

Kako se prijaviti na zajednički doktorski program?

Prvi korak u prijavi je odabir programa sa liste zajedničkih doktorskih programa.

Na veb-sajtu svakog od programa navodi se da li će konkurs biti otvoren i u narednom periodu.

Procedura prijave se može donekle razlikovati od programa do programa, kao i dokumentacija koja se zahteva od kandidata koji se prijavljuje tako da je za tačne informacije o proceduri neophodno konsultovati veb-sajtove konkretnih projekata i u slučaju nedoumica obratiti se putem elektronske pošte kontakt osobi koja je navedena na datom sajtu.

Prijavljivanje je uvek putem interneta (onlajn) s tim što, u određenim slučajevima, ukoliko je to navedeno u proceduri prijave na sajtu datog projekta, određenu dokumentaciju treba dostaviti poštom.

Dokumenta koja su najčešće potrebna prilikom prijavljivanja su:

 • CV (biografija)
 • Fotokopija pasoša
 • Uverenje o akademskim kvalifikacijama koje je student stekao
 • Transkript ocena
 • Dva pisma preporuke
 • Motivaciono pismo
 • Odgovarajući sertifikat o poznavanju jezika na kome se studijski program izvodi.

Korisni linkovi:

Poslednje modifikovano: april 3, 2015Publikacije: