Еразмус Мундус заједнички мастер програми

Постоји око 140 одобрених Еразмус Мундус заједничких мастер програма који се изводе на високошколским институцијама широм Европе. Ове програме, осим интердисциплинарности, карактерише и чињеница да се изводе на више (обично три) универзитета из различитих европских држава, тако да студент током свог школовања студира (обично по један семестар) на неколико универзитета.

Списак свих заједничких мастер програма можете погледати на сајту Извршне агенције (EACEA) на којој се налази кратак опис сваког програма, подаци о контакт особи и сајт на коме је могуће пронаћи све информације о наведеном програму, начину конкурисања, роковима и остале битне информације.

Списак свих заједничких мастер програма

Ко може да се пријави?

За заједнички мастер програм могу да се пријаве студенти који су завршили основне студије и имају најмање 180 ЕСПБ. У одређеним случајевима за мастер програм ће бити неопходно да студент има остварених 240 ЕСПБ, али је то увек назначено на веб-сајту датог програма.

Конзорцијуми високошколских институција које реализују дати програм имају могућност да поставе специфичне услове за упис на одређени програм (познавање језика, научна област претходног нивоа студија и сл.) па је за сваки конкретан програм неопходно проверити услове пријаве на сајту самог програма.

https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2014/09/Studenti-na-klupi-u-parku.jpg
студенти на клупи у парку

Шта покрива Еразмус Мундус стипендија за заједнички мастер програм?

 • Месечни износ стипендије (~1000 евра)
 • Трошкови пресељења и пута (покривени до износа од 4000 евра годишње)
 • Школарина (уплаћује се директно институцијама које реализују програм)
 • Здравствено осигурање

Како се пријавити на заједнички мастер програм?

Први корак у пријави је одабир програма са листе заједничких мастер програма.

На веб-сајту сваког од мастер програма наводи се да ли ће конкурс бити отворен и у наредном периоду.

Процедура пријаве се може донекле разликовати од програма до програма, као и документација која се захтева од кандидата који се пријављује тако да је за тачне информације о процедури неопходно погледати веб-сајтове конкретних пројеката и у случају недоумица обратити се путем електронске поште контакт особи која је наведена на датом сајту.

Пријављивање је увек путем интернета (онлајн). У одређеним случајевима, уколико је то наведено у процедури пријаве на сајту датог пројекта, одређену документацију треба доставити поштом.

Документа која су најчешће потребна приликом пријављивања су:

 • CV (биографија)
 • Фотокопија пасоша
 • Уверење о академским квалификацијама које је студент стекао
 • Транскрипт оцена
 • Два писма препоруке
 • Мотивационо писмо
 • Одговарајући сертификат о познавању језика на коме сестудијски програм изводи.

Корисни линкови:

Последње модификовано: децембар 10, 2014Публикације: