Млади (13–30 година)

Омладинска компонента Програма Еразмус+: Млади у акцији је отворена за сва лица старости 13–30 година, без обзира на њихово претходно образовање или искуство, као и за омладинске раднике. Поред тога, омладинска компонента програма придаје велики значај укључивању младих са смањеним могућностима у све врсте програма и активности. Млади са смањеним могућностима су сви млади који су у односу на своје вршњаке у мање повољној ситуацији.

Млади из Србије 13–30 година могу да учествују у омладинским разменама, које омогућавају младима да проведу између 5 дана и 21 дан у заједничком животу са вршњацима из других земаља, бавећи се заједничким темама кроз мешовите радионице, искуствене вежбе, дебате, симулације, активности на отвореном простору, као и кроз друге сличне активности. Позиве за учеснике на омладинским разменама расписују организације које организују размену.

Поред омладинских размена, млади овог узраста могу да учествују у Пројектима дијалога младих, који омогућавају младима да се њихов глас чује (кроз формулисање ставова, предлога и препорука) у вези са тим како би омладинске политике требало да буду уобличене и имплементиране у Европи.

Млади из Србије од 18-30 година могу да учествују у мобилности омладинских радника, која омогућава професионално усавршавање омладинских радника, кроз спровођење транснационалних/међународних активности попут: међународних семинара, тренинга, догађаја за успостављање контаката и сарадње, студијских посета, као и праксе, тј. праћења рада организације из иностранства, која је активна на пољу рада са младима. Све ове активности организују актери који учествују на пројекту.

Такође, млади из Србије 17–30 година могу да учествују и у волонтерским пројектима у оквиру пројеката КА Изградња капацитета, програма Еразмус+ и у волонтерским активностима Европске иницијативе за солидарност (European Solidarity Corps), где имају могућност да проведу између 2 недеље и 2 месеца (краткорочни) и између 2 месеца и 12 месеци (дугорочни волонтерски програми) волонтирајући у некој од програмских држава у Европи, на пројекту који је релевантан за локалну заједницу и за младе. Младим волонтерима су покривени трошкови пута, смештаја, исхране, џепарца, здравственог осигурања, као и други трошкови боравка у иностранству.

Поред тога, неформалне групе младих, односно групе младих из Србије активне у омладинском раду али не обавезно у контексту омладинске организације, могу као група учествовати у пројектима у оквиру КА1 – Омладинске размене и Мобилност омладинских радника, као и КА2 – Стратешка партнерства у области младих, у својству партнера на пројекту.

У сврху подршке младима са смањеним могућностима у оквиру Еразмус+ програма у области младих, стратегија Инклузије и различитости је дизајнирана као општи оквир подршке учешћу и инклузији младих. Стратегија је доступна на сајту Европске комисије на линку овде.

За више информација о актуелним пројектима у оквиру програма Еразмус+ (и то не само горе наведеним) погледајте базу одобрених пројеката Европске комисије.

Последње модификовано: August 18, 2020Публикације: