Млади (13–30 година)

Омладинска компонента Програма Еразмус+: Млади у акцији је отворена за сва лица старости 13–30 година, без обзира на њихово претходно образовање или искуство, као и за омладинске раднике. Поред тога, омладинска компонента програма придаје велики значај укључивању младих са смањеним могућностима у све врсте програма и активности. Млади са смањеним могућностима су сви млади који су у односу на своје вршњаке у мање повољној ситуацији.

Млади из Србије 13–30 година могу да учествују у омладинским разменама, које омогућавају младима да проведу између 6 дана и 21 дана у заједничком животу са вршњацима из других земаља, бавећи се заједничким темама кроз мешовите радионице, искуствене вежбе, дебате, симулације, активности на отвореном простору, као и кроз друге сличне активности. Позиве за учеснике на омладинским разменама расписују организације које организују размену. За више информација о актуелним пројектима у оквиру програма Еразмус+ (и то не само о омладинским разменама) погледајте базу пројеката Европске комисије.

Такође, млади из Србије 17–30 година могу да учествују и у волонтерским пројектима у оквиру програма Еразмус+, где имају могућност да проведу између 2 недеље и 2 месеца (краткорочни) и између 2 месеца и 12 месеци (дугорочни волонтерски програми) волонтирајући у некој од програмских држава у Европи, на пројекту који је релевантан за локалну заједницу и за младе. Младим волонтерима су покривени трошкови пута, смештаја, исхране, џепарца, здравственог осигурања, као и други трошкови боравка у иностранству.

Поред тога, неформалне групе младих, односно групе младих из Србије активне у омладинском раду али не обавезно у контексту омладинске организације, могу као група учествовати у пројектима у оквиру КА1 – Омладинске размене, волонтерски пројекти и Мобилност омладинских радника, као и КА2 – Стратешка партнерства у области младих, у својству партнера на пројекту.

Последње модификовано: новембар 6, 2017Публикације: