Mladi (13–30 godina)

Omladinska komponenta Programa Erazmus+: Mladi u akciji je otvorena za sva lica starosti 13–30 godina, bez obzira na njihovo prethodno obrazovanje ili iskustvo, kao i za omladinske radnike. Pored toga, omladinska komponenta programa pridaje veliki značaj uključivanju mladih sa smanjenim mogućnostima u sve vrste programa i aktivnosti. Mladi sa smanjenim mogućnostima su svi mladi koji su u odnosu na svoje vršnjake u manje povoljnoj situaciji.

Mladi iz Srbije 13–30 godina mogu da učestvuju u omladinskim razmenama, koje omogućavaju mladima da provedu između 6 dana i 21 dana u zajedničkom životu sa vršnjacima iz drugih zemalja, baveći se zajedničkim temama kroz mešovite radionice, iskustvene vežbe, debate, simulacije, aktivnosti na otvorenom prostoru, kao i kroz druge slične aktivnosti. Pozive za učesnike na omladinskim razmenama raspisuju organizacije koje organizuju razmenu. Za više informacija o aktuelnim projektima u okviru programa Erazmus+ (i to ne samo o omladinskim razmenama) pogledajte bazu projekata Evropske komisije.

Takođe, mladi iz Srbije 17–30 godina mogu da učestvuju i u volonterskim projektima u okviru programa Erazmus+, gde imaju mogućnost da provedu između 2 nedelje i 2 meseca (kratkoročni) i između 2 meseca i 12 meseci (dugoročni volonterski programi) volontirajući u nekoj od programskih država u Evropi, na projektu koji je relevantan za lokalnu zajednicu i za mlade. Mladim volonterima su pokriveni troškovi puta, smeštaja, ishrane, džeparca, zdravstvenog osiguranja, kao i drugi troškovi boravka u inostranstvu.

Pored toga, neformalne grupe mladih, odnosno grupe mladih iz Srbije aktivne u omladinskom radu ali ne obavezno u kontekstu omladinske organizacije, mogu kao grupa učestvovati u projektima u okviru KA1 – Omladinske razmene, volonterski projekti i Mobilnost omladinskih radnika, kao i KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih, u svojstvu partnera na projektu.

Poslednje modifikovano: novembar 6, 2017Publikacije: