Mladi (13–30 godina)

Omladinska komponenta Programa Erazmus+: Mladi u akciji je otvorena za sva lica starosti 13–30 godina, bez obzira na njihovo prethodno obrazovanje ili iskustvo, kao i za omladinske radnike. Pored toga, omladinska komponenta programa pridaje veliki značaj uključivanju mladih sa smanjenim mogućnostima u sve vrste programa i aktivnosti. Mladi sa smanjenim mogućnostima su svi mladi koji su u odnosu na svoje vršnjake u manje povoljnoj situaciji.

Mladi iz Srbije 13–30 godina mogu da učestvuju u omladinskim razmenama, koje omogućavaju mladima da provedu između 5 dana i 21 dan u zajedničkom životu sa vršnjacima iz drugih zemalja, baveći se zajedničkim temama kroz mešovite radionice, iskustvene vežbe, debate, simulacije, aktivnosti na otvorenom prostoru, kao i kroz druge slične aktivnosti. Pozive za učesnike na omladinskim razmenama raspisuju organizacije koje organizuju razmenu.

Pored omladinskih razmena, mladi ovog uzrasta mogu da učestvuju u Projektima dijaloga mladih, koji omogućavaju mladima da se njihov glas čuje (kroz formulisanje stavova, predloga i preporuka) u vezi sa tim kako bi omladinske politike trebalo da budu uobličene i implementirane u Evropi.

Mladi iz Srbije od 18-30 godina mogu da učestvuju u mobilnosti omladinskih radnika, koja omogućava profesionalno usavršavanje omladinskih radnika, kroz sprovođenje transnacionalnih/međunarodnih aktivnosti poput: međunarodnih seminara, treninga, događaja za uspostavljanje kontakata i saradnje, studijskih poseta, kao i prakse, tj. praćenja rada organizacije iz inostranstva, koja je aktivna na polju rada sa mladima. Sve ove aktivnosti organizuju akteri koji učestvuju na projektu.

Takođe, mladi iz Srbije 17–30 godina mogu da učestvuju i u volonterskim projektima u okviru projekata KA Izgradnja kapaciteta, programa Erazmus+ i u volonterskim aktivnostima Evropske inicijative za solidarnost (European Solidarity Corps), gde imaju mogućnost da provedu između 2 nedelje i 2 meseca (kratkoročni) i između 2 meseca i 12 meseci (dugoročni volonterski programi) volontirajući u nekoj od programskih država u Evropi, na projektu koji je relevantan za lokalnu zajednicu i za mlade. Mladim volonterima su pokriveni troškovi puta, smeštaja, ishrane, džeparca, zdravstvenog osiguranja, kao i drugi troškovi boravka u inostranstvu.

Pored toga, neformalne grupe mladih, odnosno grupe mladih iz Srbije aktivne u omladinskom radu ali ne obavezno u kontekstu omladinske organizacije, mogu kao grupa učestvovati u projektima u okviru KA1 – Omladinske razmene i Mobilnost omladinskih radnika, kao i KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih, u svojstvu partnera na projektu.

U svrhu podrške mladima sa smanjenim mogućnostima u okviru Erazmus+ programa u oblasti mladih, strategija Inkluzije i različitosti je dizajnirana kao opšti okvir podrške učešću i inkluziji mladih. Strategija je dostupna na sajtu Evropske komisije na linku ovde.

Za više informacija o aktuelnim projektima u okviru programa Erazmus+ (i to ne samo gore navedenim) pogledajte bazu odobrenih projekata Evropske komisije.

Poslednje modifikovano: August 18, 2020Publikacije: