Документација за спровођење пројекта – KA2

Документација за спровођење пројекта – Општи позив 2020. године:
 
Уговор о додели наменских бесповратних средстава – КА2 Млади 2020
 
Анекс I – Општи услови 2020
 
Анекс II – Опис пројекта, Предвиђена буџетска средства пројекта
 
Анекс III – Правила финансирања и уговарања
 
Анекс IV – Применљиве накнаде 2020
Документација за спровођење пројекта – Општи позив 2019. године:
 
Уговор о додели наменских бесповратних средстава – КА2 Млади 2019
 
Анекс I – Општи услови 2019
 
Анекс II – Опис пројекта, Предвиђена буџетска средства пројекта
 
Анекс III – Правила финансирања и уговарања
 
Анекс IV – Применљиве накнаде 2019

Документација за спровођење пројекта – Национални позив 2018. године:
 
Уговор о додели наменских бесповратних средстава – КА2 Млади 2018
 
Анекс I – Општи услови 2018
 
Анекс II – Опис пројекта, Предвиђена буџетска средства пројекта
 
Анекс III – Правила финансирања и уговарања
 
Анекс IV – Применљиве накнаде 2018

Последње модификовано: October 30, 2020Публикације: