Dokumentacija za sprovođenje projekta – KA2

Dokumentacija za sprovođenje projekta – Opšti poziv 2019. godine:
 
Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava – KA2 Mladi 2019
 
Aneks I – Opšti uslovi 2019
 
Aneks II – Opis projekta, Predviđena budžetska sredstva projekta
 
Aneks III – Pravila finansiranja i ugovaranja
 
Aneks IV – Primenljive naknade 2019

Dokumentacija za sprovođenje projekta – Nacionalni poziv 2018. godine:
 
Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava – KA2 Mladi 2018
 
Aneks I – Opšti uslovi 2018
 
Aneks II – Opis projekta, Predviđena budžetska sredstva projekta
 
Aneks III – Pravila finansiranja i ugovaranja
 
Aneks IV – Primenljive naknade 2018

Poslednje modifikovano: jul 23, 2019Publikacije: