Koordinativni sastanak KA2

Koordinativni sastanak septembar 2018.

Fondacija Tempus organizuje koordinativne sastanke za projekte strateških partnerstava. Sastanci se organizuju sa ciljem da se korisnici koji su dobili projekat upoznaju sa pravilima finansiranja, sprovođenja projekata i procedurama izveštavanja.

Koordinativni sastanak za predstavnike organizacija i institucija koje učestvuju u realizaciji projekata strateških partnerstava u okviru programa Erazmus+ u svim oblastima, uključujući oblasti mladih,

 organizovan je 7. septembra 2018. godine, u Fondaciji Tempus. Pored osnovne projektne dokumentacije i pravila finansiranja, korisnicima sredstava su predstavljeni alati i procedure za sprovođenje projekata i izveštavanje.

Prezentacije sa koordinativnog sastanka možete preuzeti ispod:

Upoznavanje sa rezultatima Nacionalnog poziva

Osnovna projektna dokumentacija

Pravila finansiranja projekata i izveštavanje

Korisnički prostor i izmene na projektu

Monitoring projekata strateških partnerstava

Projektno izveštavanje i Mobility tool+

Širenje informacija o rezultatima projekta

Poslednje modifikovano: januar 23, 2019Publikacije: