Листа одобрених пројеката KA2

 

Пројекти стратешких партнерстава у области младих за 2019. годину

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање пројеката стратешких партнерстава за област младих, у оквиру општег позива програма Еразмус+.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

2019: Пројекат одабран за финансирање у другој рунди (априлски рок):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-2-RS01-KA205-000940 Supporting the autonomy of movement of disabled youth through guidance and mapping of accessible places Организација “AзБуки”, Nиш 28.402,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

2019: Пројекат одабран за финансирање у првој рунди (фебруарски рок):
Бр. Рeф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA205-000572 Peer Mentors in Action – Social Inclusion through Peer Mentoring Центар за позитивни развој деце и омладине, Београд 35.790,00

 

Пројекти стратешких партнерстава у области младих за 2018. годину
Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област стратешка партнерстава за младе у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+, конкурсни рок 2018.
Одлуке о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.
2018: Пројекти одабрани за финансирање:
Број Реф. број пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава
1. 2018-2-RS01-KA205-000469 Youth work – uprising beyond the borders  Национална асоцијација практичара омладинског рада – НАПОР, Нови Сад 49.573,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000464 Growing Growers  АМА Центар за негу човека и природе, Пирот 24.920,00 EUR
3. 2018-2-RS01-KA205-000460 Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution  Фондација СОС Дечја села Србија, Београд 32.840,00 EUR
4. 2018-2-RS01-KA205-000448  Design Your Job 4 Центар за омладински и друштвени развој “RES POLIS”, Нови Сад 38.732,00 EUR

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава 
1. 2018-2-RS01-KA205-000445 Supporting and empowering volunteer-involving organisations in creating favourable, supportive and appreciative environments for volunteers Удружење за младе Србије, Београд 37.166,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000462 Social Inclusion Through Peer Support Schemes Центар за позитивни развој деце и омладине, Београд 78.641,00 EUR

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације/установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Последње модификовано: September 26, 2019Публикације: