Lista odobrenih projekata KA2

 

Projekti strateških partnerstava u oblasti mladih za 2019. godinu

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje projekata strateških partnerstava za oblast mladih, u okviru opšteg poziva programa Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

2019: Projekat odabran za finansiranje u drugoj rundi (aprilski rok):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-2-RS01-KA205-000940 Supporting the autonomy of movement of disabled youth through guidance and mapping of accessible places Organizacija “AzBuki”, Niš 28.402,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

2019: Projekat odabran za finansiranje u prvoj rundi (februarski rok):
Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA205-000572 Peer Mentors in Action – Social Inclusion through Peer Mentoring Centar za pozitivni razvoj dece i omladine, Beograd 35.790,00

 

Projekti strateških partnerstava u oblasti mladih za 2018. godinu
Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast strateška partnerstava za mlade u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.
Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.
2018: Projekti odabrani za finansiranje:
Broj Ref. broj prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava
1. 2018-2-RS01-KA205-000469 Youth work – uprising beyond the borders  Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada – NAPOR, Novi Sad 49.573,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000464 Growing Growers  AMA Centar za negu čoveka i prirode, Pirot 24.920,00 EUR
3. 2018-2-RS01-KA205-000460 Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution  Fondacija SOS Dečja sela Srbija, Beograd 32.840,00 EUR
4. 2018-2-RS01-KA205-000448  Design Your Job 4 Centar za omladinski i društveni razvoj “RES POLIS”, Novi Sad 38.732,00 EUR

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

Broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava 
1. 2018-2-RS01-KA205-000445 Supporting and empowering volunteer-involving organisations in creating favourable, supportive and appreciative environments for volunteers Udruženje za mlade Srbije, Beograd 37.166,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000462 Social Inclusion Through Peer Support Schemes Centar za pozitivni razvoj dece i omladine, Beograd 78.641,00 EUR

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije/ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Poslednje modifikovano: septembar 26, 2019Publikacije: