Lista odobrenih projekata KA2

2020: Projekti odabrani za finansiranje

2019: Projekti odabrani za finansiranje

2018: Projekti odabrani za finansiranje

 

Projekti strateških partnerstava u oblasti mladih za 2020. godinu

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje – strateška partnerstva u oblasti mladih (KA205), prijavljenih u prvom konkursnom roku  (februar 2020).

Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekat odabran za finansiranje: strateška partnerstva u oblasti mladih (KA205) prvi konkursni rok (februar 2020)

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA205-065296 ACT AS PROFESSIONALS – Improvement of the youth work practice with young people with fewer opportunities Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Beograd 41.524,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekat na rezervnoj listi za finansiranje strateška partnerstva u oblasti mladih (KA205) prvi konkursni rok (februar 2020):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA205-065174 rurCANS –  Leaping to Entrepreneurship EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej 32.442,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti strateških partnerstava u oblasti mladih za 2019. godinu

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje projekata strateških partnerstava za oblast mladih, u okviru opšteg poziva programa Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

2019: Projekat odabran za finansiranje u trećoj rundi (oktobarski rok):

Br. Ref. broj Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-3-RS01-KA205-065027 Under the Loupe: Rural Youth Work! Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada-NAPOR, Novi Sad  

71.460,00 EUR

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekat na rezervnoj listi za finansiranje – KA205 strateško partnerstvo za oblast mladih:

Br. Ref. broj Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1.  

2019-3-RS01-KA205-065013

rurCANS –  Leaping to Entrepreneurship EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej

 

22.958,00

 

2019: Projekat odabran za finansiranje u drugoj rundi (aprilski rok):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-2-RS01-KA205-000940 Supporting the autonomy of movement of disabled youth through guidance and mapping of accessible places Organizacija “AzBuki”, Niš 28.402,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

2019: Projekat odabran za finansiranje u prvoj rundi (februarski rok):
Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA205-000572 Peer Mentors in Action – Social Inclusion through Peer Mentoring Centar za pozitivni razvoj dece i omladine, Beograd 35.790,00

 

Projekti strateških partnerstava u oblasti mladih za 2018. godinu
Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast strateška partnerstava za mlade u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.
Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.
2018: Projekti odabrani za finansiranje:
Broj Ref. broj prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava
1. 2018-2-RS01-KA205-000469 Youth work – uprising beyond the borders  Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada – NAPOR, Novi Sad 49.573,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000464 Growing Growers  AMA Centar za negu čoveka i prirode, Pirot 24.920,00 EUR
3. 2018-2-RS01-KA205-000460 Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution  Fondacija SOS Dečja sela Srbija, Beograd 32.840,00 EUR
4. 2018-2-RS01-KA205-000448  Design Your Job 4 Centar za omladinski i društveni razvoj “RES POLIS”, Novi Sad 38.732,00 EUR

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

Broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava 
1. 2018-2-RS01-KA205-000445 Supporting and empowering volunteer-involving organisations in creating favourable, supportive and appreciative environments for volunteers Udruženje za mlade Srbije, Beograd 37.166,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000462 Social Inclusion Through Peer Support Schemes Centar za pozitivni razvoj dece i omladine, Beograd 78.641,00 EUR

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije/ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Poslednje modifikovano: June 26, 2020Publikacije: