Промене у спровођењу пројекта KA2

Уколико је предлог пројекта који је организација из Србије поднела Фондацији Темпус прихваћен, и одобрена су јој наменска бесповратна средства за његову реализацију, може се догодити да се јаве различите потребе за изменама пројектне документације које наводимо у наставку.
Промене које захтевају званично обавештење

  • Промена контакт особе
  • Датуми одржавања активности у оквиру пројекта (само уколико датуми почетка и завршетка пројекта остају непромењени)
  • Промена лица овлашћеног за заступање организације која је корисник пројекта
  • Промена правног статуса организације, адресе и осталих контакт података
Ове врсте измена не захтевају одобрење од стране Фондације Темпус, али је потребно да корисници поставе на Кориснички простор допис/обавештење (слободна форма) о овој врсти измене. Приликом промене контакт особе, потребно је електронски потписати допис о именовању нове контакт особе од стране лица овлашћеног за заступање Ваше организације и поставити га на Кориснички простор. Допис треба да садржи податке нове контакт особе: име, презиме, позиција у организацији, е-маил и телефон.
Обавештење је потребно доставити пре настале измене.

Захтев за мање измене

Потребно је да Корисник поднесе Захтев за мање измене на пројекту Фондацији Темпус на време како би се умањио ризик од неприхватања трошкова насталих мањом изменом приликом евалуације завршног извештаја пројекта, наративног и финансијског. Рок за захтев је 10 радних дана пре настале измене. Трошак који настане пре формалног прихватања од стране Фондације не мора бити прихваћен.

Примери мањих измена пројекта су:

• Промена локације активности која не подразумева промену буџета (буџетска линија “трошкови пута” додељена на основу пројектне пријаве остаје иста, тј. “distance band” не прелази у нижу категорију)

• Профил учесника (уколико је извршена преселекција приликом подношенја пројектних пријава)

• Мање промене у програму активности, промена курса и сл.

• Остале промене (уколико ситуација не спада у наведене случајеве препоручујемо контактирање особе задужене за праћење Вашег пројекта)

Захтев за мање измене је неопходно приложити у вашем Корисничком простору у фолдеру Уговорна документација.

Веће измене које захтевају анекс Уговора

Званични захтев за измену Уговора о додели наменских бесповратних средстава потребан је у случају већих измена на пројекту. Рок за захтев је 30 дана пре настале измене.

Примери већих измена су:

• Измена периода трајања пројекта
• Измене буџета пројекта ван флексибилности која је наведена у Уговору
• Промена банковног рачуна
• Веће измене пројектних активности
• Промена партнера
• Прекид пројекта
• Остало

Измена Уговора се може тражити само за време трајања пројекта, не може имати ретроактивно дејство; и неопходно је доставити 30 дана пре настале измене. Немогуће је тражити измену у Уговору у последњих месец дана спровођења пројекта. Такође, не може се мењати максимална вредност додељених средстава.

Захтев за веће измене које захтевају анекс Уговора је неопходно приложити у вашем Корисничком простору у фолдеру Уговорна документација.

Последње модификовано: January 15, 2019Публикације: