Promene u sprovođenju projekta KA2

Ukoliko je predlog projekta koji je organizacija iz Srbije podnela Fondaciji Tempus prihvaćen, i odobrena su joj namenska bespovratna sredstva za njegovu realizaciju, može se dogoditi da se jave različite potrebe za izmenama projektne dokumentacije koje navodimo u nastavku.
Promene koje zahtevaju zvanično obaveštenje

  • Promena kontakt osobe
  • Datumi održavanja aktivnosti u okviru projekta (samo ukoliko datumi početka i završetka projekta ostaju nepromenjeni)
  • Promena lica ovlašćenog za zastupanje organizacije koja je korisnik projekta
  • Promena pravnog statusa organizacije, adrese i ostalih kontakt podataka
Ove vrste izmena ne zahtevaju odobrenje od strane Fondacije Tempus, ali je potrebno da korisnici postave na Korisnički prostor dopis/obaveštenje (slobodna forma) o ovoj vrsti izmene. Prilikom promene kontakt osobe, potrebno je elektronski potpisati dopis o imenovanju nove kontakt osobe od strane lica ovlašćenog za zastupanje Vaše organizacije i postaviti ga na Korisnički prostor. Dopis treba da sadrži podatke nove kontakt osobe: ime, prezime, pozicija u organizaciji, e-mail i telefon.
Obaveštenje je potrebno dostaviti pre nastale izmene.

Zahtev za manje izmene

Potrebno je da Korisnik podnese Zahtev za manje izmene na projektu Fondaciji Tempus na vreme kako bi se umanjio rizik od neprihvatanja troškova nastalih manjom izmenom prilikom evaluacije završnog izveštaja projekta, narativnog i finansijskog. Rok za zahtev je 10 radnih dana pre nastale izmene. Trošak koji nastane pre formalnog prihvatanja od strane Fondacije ne mora biti prihvaćen.

Primeri manjih izmena projekta su:

• Promena lokacije aktivnosti koja ne podrazumeva promenu budžeta (budžetska linija “troškovi puta” dodeljena na osnovu projektne prijave ostaje ista, tj. “distance band” ne prelazi u nižu kategoriju)

• Profil učesnika (ukoliko je izvršena preselekcija prilikom podnošenja projektnih prijava)

• Manje promene u programu aktivnosti, promena kursa i sl.

• Ostale promene (ukoliko situacija ne spada u navedene slučajeve preporučujemo kontaktiranje osobe zadužene za praćenje Vašeg projekta)

Zahtev za manje izmene je neophodno priložiti u vašem Korisničkom prostoru u folderu Ugovorna dokumentacija.

Veće izmene koje zahtevaju aneks Ugovora

Zvanični zahtev za izmenu Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potreban je u slučaju većih izmena na projektu. Rok za zahtev je 30 dana pre nastale izmene.

Primeri većih izmena su:

• Izmena perioda trajanja projekta
• Izmene budžeta projekta van fleksibilnosti koja je navedena u Ugovoru
• Promena bankovnog računa
• Veće izmene projektnih aktivnosti
• Promena partnera
• Prekid projekta
• Ostalo

Izmena Ugovora se može tražiti samo za vreme trajanja projekta, ne može imati retroaktivno dejstvo; i neophodno je dostaviti 30 dana pre nastale izmene. Nemoguće je tražiti izmenu u Ugovoru u poslednjih mesec dana sprovođenja projekta. Takođe, ne može se menjati maksimalna vrednost dodeljenih sredstava.

Zahtev za veće izmene koje zahtevaju aneks Ugovora je neophodno priložiti u vašem Korisničkom prostoru u folderu Ugovorna dokumentacija.

Poslednje modifikovano: January 15, 2019Publikacije: