Uputstvo za imenovanje i korišćenje dokumenata na Korisničkom prostoru KA2

2018
Uputstvo za imenovanje i korišćenje dokumenata na Korisničkom prostoru – Nacionalni poziv 2018.
Molimo Vas da se prilikom postavljanja dokumenata na Korisnički prostor, vodite sledećim principom imenovanja dokumenata:
• Naziv dokumenta_potpisano (primer Ugovor_referentni broj projekta_elektronski potpisano)
• Naziv dokumenta_prva izmena (Zahtev za manje izmene_prva izmena)
• Naziv dokumenta_prvo predfinansiranje (Instrukcije za plaćanje_prvo predfinansiranje)
Pregled foldera i podfoldera na korisničkom prostoru projekata Strateška partnerstva u oblasti mladih:
Folder projekta:

 • Ugovorna dokumentacija
  • Ugovor i prateća dokumentacija
  • Izmene na projektu
  • Projekat
 • Finansijska dokumentacija
  • Upravljanje projektom i njegovo sprovođenje
  • Međunarodni sastanci projekta
  • Proizvodi intelektualnog rada (honorari)
  • Aktivnosti učenja/podučavanja/obuke
   • Troškovi putovanja
   • Individualna podrška
   • Podrška za učenje jezika
   • Vanredni troškovi
  • Događaji za širenje rezultata projekta
  • Podrška osobama sa hendikepom
  • Vanredni troškovi
 • Sadržaj projekta i izveštavanje
  • Upravljanje projektom i njegovo sprovođenje
  • Međunarodni sastanci projekta
  • Proizvodi intelektualnog rada (honorari)
  • Aktivnosti učenja/podučavanja/obuke
  • Događaji za širenje rezultata projekta
  • Vanredni troškovi

Vodite računa da dokumenti budu potpune i finalne verzije, s obzirom da se ne mogu brisati sa Korisničkog prostora.

Takođe, ukoliko Vaš zahtev ne spada pod promene koje zahtevaju zvanično obaveštenje, zahtev za manje izmene ili veće izmene koje zahtevaju aneks Ugovora (više o tome ovde), molimo Vas da obaveštenja ne kačite na Korisnički prostor u vidu pitanja ili izjave u Word dokumentu, već da pišete na youth@tempus.ac.rs kako bismo Vas uputili na dalje korake.

Poslednje modifikovano: septembar 7, 2018Publikacije: