О досадашњем учешћу Србије

Учешће Србије у Програму Еразмус+: Млади у акцији

Од почетка реализације Програма Еразмус+ актери из Србије су били најактивнији на Балкану.

Почетком 2015. године Извршна агенција из Брисела (EACEA) расписала је позив за организације и институције из Србије и са Балкана за подношење пројеката у оквиру Кључне активности 2 (КА2) – Изградња капацитета у области младих. Кроз подакцију Омладински прозор за Западни Балкан од 2015. године а закључно са 2018. годином је одобрено укупно 107 пројеката које су поднеле организације из Србије, са укупном вредношћу од 6.384.439,48 евра.

Фондација Темпус, као организација одговорна за спровођење програма Еразмус+ у Србији, током 2016. године је преузела улогу контакт тачке за омладинску компоненту програма за Србију од групе „Хајде да…“, која је ову функцију вршила од 2005. године.

Фондација Темпус је од 1. јула 2016. до краја 2018. године спровела припремне мере за пуно учешће у програму, које, поред осталог, подразумевају и финансирање пројеката из области образовања, обука и омладине. У оквиру Припремних мера, спроведена су два Национална позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте (за 2017. и 2018. годину), на којима је одобрено 25 пројеката у оквиру Кључне активности 1 (КА1) у укупној вредности од 355.649 евра, као и 4 пројекта у оквиру Кључне активности 2 у вредности (подакција Стратешка партнерства у области младих) у укупној вредности 146.065 евра.

Почев од Општег позива за Еразмус+ пројекте за 2019. годину, Србија по први пут има статус програмске земље унутар Еразмус+ програма. Фондација Темпус од 2019. године има статус Националне агенције за Еразмус+ програм у Републици Србији.

Више информација о учешћу актера из Србије доступно је у следећим вестима:

Учешће Србије у програмима „Млади у акцији“ (2007–2013) и „ОМЛАДИНА“ (2000–2006)

Програм Еразмус+ наследио је и објединио неколико пређашњих програма Европске комисије намењених младима, целоживотном учењу, промоцији неформалног образовања, проевропских вредности, партиципације младих, инклузивности и разумевању културалних разлика, и сл.. Међу њима су и програми „ОМЛАДИНА“ (2000–2006) и програм „Млади у акцији“ (2007–2013), у којима су успешно учествовале организације и учесници из Србије. Кроз овај програм реализовано је укупно 316 пројеката (од чега 223 тренинга, 91 омладинска размена и 2 ЕВС пројекта) које су поднеле организације из Србије, са укупно 5.588.031,35 евра. Овим програмом су се бавили САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу; локалне организације, које су имале улогу контакт тачака за програм, као и Министарство омладине и спорта Републике Србије, кроз које је формирана посебна буџетска линија за финансијску подршку промоцији програма Европске уније у Србији.

Поред тога, више информација је доступно у публикацији ”Млади у акцији у Србији” и доступно је на интернет презентацији Групе ”Хајде да…” која је у периоду 2005. до 2017. била Контакт тачка у Србији.

Последње модификовано: November 8, 2019Публикације: