О досадашњем учешћу Србије

Учешће Србије у Програму Еразмус+: Млади у акцији

Од почетка реализације Програма Еразмус+ актери из Србије су били најактивнији на Балкану.

Почетком 2015. године Извршна агенција из Брисела (EACEA) расписала је позив за организације и институције из Србије и са Балкана за подношење пројеката у оквиру Кључне активности 2 (КА2) – Изградња капацитета у области младих. Кроз подакцију Омладински прозор за Западни Балкан од 2015. године а закључно са 2018. годином је одобрено укупно 107 пројеката које су поднеле организације из Србије, са укупном вредношћу од 6.384.439,48 евра.

Фондација Темпус, као организација одговорна за спровођење програма Еразмус+ у Србији, током 2016. године је преузела улогу контакт тачке за омладинску компоненту програма за Србију од групе „Хајде да…“, која је ову функцију вршила од 2005. године.

У оквиру Припремних мера за пуно учешће Републике Србије у програму Еразмус+, спроведена су два Национална позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте (за 2017. и 2018. годину), на којима је одобрено 25 пројеката у оквиру Кључне активности 1 (КА1) у укупној вредности од 355.649 евра, као и 4 пројекта у оквиру Кључне активности 2 у вредности (подакција Стратешка партнерства у области младих) у укупној вредности 146.065 евра.

Више информација о учешћу актера из Србије доступно је у следећим вестима:

Учешће Србије у програмима „Млади у акцији“ (2007–2013) и „ОМЛАДИНА“ (2000–2006)

Програм Еразмус+ наследио је и објединио неколико пређашњих програма Европске комисије намењених младима, целоживотном учењу, промоцији неформалног образовања, проевропских вредности, партиципације младих, инклузивности и разумевању културалних разлика, и сл.. Међу њима су и програми „ОМЛАДИНА“ (2000–2006) и програм „Млади у акцији“ (2007–2013), у којима су успешно учествовале организације и учесници из Србије. Кроз овај програм реализовано је укупно 316 пројеката (од чега 223 тренинга, 91 омладинска размена и 2 ЕВС пројекта) које су поднеле организације из Србије, са укупно 5.588.031,35 евра. Овим програмом су се бавили САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу; локалне организације, које су имале улогу контакт тачака за програм, као и Министарство омладине и спорта Републике Србије, кроз које је формирана посебна буџетска линија за финансијску подршку промоцији програма Европске уније у Србији.

Поред тога, више информација је доступно у публикацији ”Млади у акцији у Србији” и доступно је на интернет презентацији Групе ”Хајде да…” која је у периоду 2005. до 2017. била Контакт тачка у Србији.

Последње модификовано: октобар 31, 2018Публикације: