О досадашњем учешћу Србије

Учешће Србије у Програму Еразмус+: Млади у акцији

Од почетка реализације Програма Еразмус+ актери из Србије су били најактивнији на Балкану.

Почетком 2015. године Извршна агенција из Брисела (EACEA) расписала је позив за организације и институције из Србије и са Балкана за подношење пројеката у оквиру Кључне активности 2 (КА2) – Изградња капацитета у области младих. Кроз подакцију Омладински прозор за Западни Балкан до сада је одобрено укупно 83 пројекта који су поднеле организације из Србије, са укупном вредношћу од 4.370.654,41 евра.

Фондација Темпус, као организација одговорна за спровођење програма Еразмус+ у Србији, током 2016. године је преузела улогу контакт тачке за омладинску компоненту програма за Србију од групе „Хајде да…“, која је ову функцију вршила од 2005. године.

Више информација о учешћу актера из Србије доступно је у следећим вестима:

 

Учешће Србије у програмима „Млади у акцији“ (2007–2013) и „ОМЛАДИНА“ (2000–2006)

Програм Еразмус+ наследио је и објединио неколико пређашњих програма Европске комисије намењених младима, целоживотном учењу, промоцији неформалног образовања, проевропских вредности, партиципације младих, инклузивности и разумевању културалних разлика, и сл.. Међу њима су и програми „ОМЛАДИНА“ (2000–2006) и програм „Млади у акцији“ (2007–2013), у којима су успешно учествовале организације и учесници из Србије. Кроз овај програм реализовано је укупно 316 пројеката (од чега 223 тренинга, 91 омладинска размена и 2 ЕВС пројекта) које су поднеле организације из Србије, са укупно 5.588.031,35 евра. Овим програмом су се бавили САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу; локалне организације, које су имале улогу контакт тачака за програм, као и Министарство омладине и спорта Републике Србије, кроз које је формирана посебна буџетска линија за финансијску подршку промоцији програма Европске уније у Србији.

Поред тога, више информација је доступно у публикацији ”Млади у акцији у Србији” и доступно је на интернет презентацији Групе ”Хајде да…” која је у периоду 2005. до 2017. била Контакт тачка у Србији.

Последње модификовано: јануар 9, 2018Публикације: