O dosadašnjem učešću Srbije

Učešće Srbije u Programu Erazmus+: Mladi u akciji

Od početka realizacije Programa Erazmus+ akteri iz Srbije su bili najaktivniji na Balkanu.

Početkom 2015. godine Izvršna agencija iz Brisela (EACEA) raspisala je poziv za organizacije i institucije iz Srbije i sa Balkana za podnošenje projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih. Kroz podakciju Omladinski prozor za Zapadni Balkan do sada je odobreno ukupno 83 projekta koji su podnele organizacije iz Srbije, sa ukupnom vrednošću od 4.370.654,41 evra.

Fondacija Tempus, kao organizacija odgovorna za sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji, tokom 2016. godine je preuzela ulogu kontakt tačke za omladinsku komponentu programa za Srbiju od grupe „Hajde da…“, koja je ovu funkciju vršila od 2005. godine.

Više informacija o učešću aktera iz Srbije dostupno je u sledećim vestima:

 

Učešće Srbije u programima „Mladi u akciji“ (2007–2013) i „OMLADINA“ (2000–2006)

Program Erazmus+ nasledio je i objedinio nekoliko pređašnjih programa Evropske komisije namenjenih mladima, celoživotnom učenju, promociji neformalnog obrazovanja, proevropskih vrednosti, participacije mladih, inkluzivnosti i razumevanju kulturalnih razlika, i sl.. Među njima su i programi „OMLADINA“ (2000–2006) i program „Mladi u akciji“ (2007–2013), u kojima su uspešno učestvovale organizacije i učesnici iz Srbije. Kroz ovaj program realizovano je ukupno 316 projekata (od čega 223 treninga, 91 omladinska razmena i 2 EVS projekta) koje su podnele organizacije iz Srbije, sa ukupno 5.588.031,35 evra. Ovim programom su se bavili SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu; lokalne organizacije, koje su imale ulogu kontakt tačaka za program, kao i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, kroz koje je formirana posebna budžetska linija za finansijsku podršku promociji programa Evropske unije u Srbiji.

Pored toga, više informacija je dostupno u publikaciji ”Mladi u akciji u Srbiji” i dostupno je na internet prezentaciji Grupe ”Hajde da…” koja je u periodu 2005. do 2017. bila Kontakt tačka u Srbiji.

Poslednje modifikovano: januar 9, 2018Publikacije: