O dosadašnjem učešću Srbije

Učešće Srbije u Programu Erazmus+: Mladi u akciji

Od početka realizacije Programa Erazmus+ akteri iz Srbije su bili najaktivniji na Balkanu.

Početkom 2015. godine Izvršna agencija iz Brisela (EACEA) raspisala je poziv za organizacije i institucije iz Srbije i sa Balkana za podnošenje projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih. Kroz podakciju Omladinski prozor za Zapadni Balkan od 2015. godine a zaključno sa 2018. godinom je odobreno ukupno 107 projekata koje su podnele organizacije iz Srbije, sa ukupnom vrednošću od 6.384.439,48 evra.

Fondacija Tempus, kao organizacija odgovorna za sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji, tokom 2016. godine je preuzela ulogu kontakt tačke za omladinsku komponentu programa za Srbiju od grupe „Hajde da…“, koja je ovu funkciju vršila od 2005. godine.

U okviru Pripremnih mera za puno učešće Republike Srbije u programu Erazmus+, sprovedena su dva Nacionalna poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte (za 2017. i 2018. godinu), na kojima je odobreno 25 projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) u ukupnoj vrednosti od 355.649 evra, kao i 4 projekta u okviru Ključne aktivnosti 2 u vrednosti (podakcija Strateška partnerstva u oblasti mladih) u ukupnoj vrednosti 146.065 evra.

Više informacija o učešću aktera iz Srbije dostupno je u sledećim vestima:

Učešće Srbije u programima „Mladi u akciji“ (2007–2013) i „OMLADINA“ (2000–2006)

Program Erazmus+ nasledio je i objedinio nekoliko pređašnjih programa Evropske komisije namenjenih mladima, celoživotnom učenju, promociji neformalnog obrazovanja, proevropskih vrednosti, participacije mladih, inkluzivnosti i razumevanju kulturalnih razlika, i sl.. Među njima su i programi „OMLADINA“ (2000–2006) i program „Mladi u akciji“ (2007–2013), u kojima su uspešno učestvovale organizacije i učesnici iz Srbije. Kroz ovaj program realizovano je ukupno 316 projekata (od čega 223 treninga, 91 omladinska razmena i 2 EVS projekta) koje su podnele organizacije iz Srbije, sa ukupno 5.588.031,35 evra. Ovim programom su se bavili SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu; lokalne organizacije, koje su imale ulogu kontakt tačaka za program, kao i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, kroz koje je formirana posebna budžetska linija za finansijsku podršku promociji programa Evropske unije u Srbiji.

Pored toga, više informacija je dostupno u publikaciji ”Mladi u akciji u Srbiji” i dostupno je na internet prezentaciji Grupe ”Hajde da…” koja je u periodu 2005. do 2017. bila Kontakt tačka u Srbiji.

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: