O dosadašnjem učešću Srbije

Učešće Srbije u Programu Erazmus+: Mladi u akciji

Od početka realizacije Programa Erazmus+ akteri iz Srbije su bili najaktivniji na Balkanu.

Početkom 2015. godine Izvršna agencija iz Brisela (EACEA) raspisala je poziv za organizacije i institucije iz Srbije i sa Balkana za podnošenje projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih. Kroz podakciju Omladinski prozor za Zapadni Balkan od 2015. godine a zaključno sa 2018. godinom je odobreno ukupno 107 projekata koje su podnele organizacije iz Srbije, sa ukupnom vrednošću od 6.384.439,48 evra.

Fondacija Tempus, kao organizacija odgovorna za sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji, tokom 2016. godine je preuzela ulogu kontakt tačke za omladinsku komponentu programa za Srbiju od grupe „Hajde da…“, koja je ovu funkciju vršila od 2005. godine.

Fondacija Tempus je od 1. jula 2016. do kraja 2018. godine sprovela pripremne mere za puno učešće u programu, koje, pored ostalog, podrazumevaju i finansiranje projekata iz oblasti obrazovanja, obuka i omladine. U okviru Pripremnih mera, sprovedena su dva Nacionalna poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte (za 2017. i 2018. godinu), na kojima je odobreno 25 projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) u ukupnoj vrednosti od 355.649 evra, kao i 4 projekta u okviru Ključne aktivnosti 2 u vrednosti (podakcija Strateška partnerstva u oblasti mladih) u ukupnoj vrednosti 146.065 evra.

Počev od Opšteg poziva za Erazmus+ projekte za 2019. godinu, Srbija po prvi put ima status programske zemlje unutar Erazmus+ programa. Fondacija Tempus od 2019. godine ima status Nacionalne agencije za Erazmus+ program u Republici Srbiji.

Više informacija o učešću aktera iz Srbije dostupno je u sledećim vestima:

Učešće Srbije u programima „Mladi u akciji“ (2007–2013) i „OMLADINA“ (2000–2006)

Program Erazmus+ nasledio je i objedinio nekoliko pređašnjih programa Evropske komisije namenjenih mladima, celoživotnom učenju, promociji neformalnog obrazovanja, proevropskih vrednosti, participacije mladih, inkluzivnosti i razumevanju kulturalnih razlika, i sl.. Među njima su i programi „OMLADINA“ (2000–2006) i program „Mladi u akciji“ (2007–2013), u kojima su uspešno učestvovale organizacije i učesnici iz Srbije. Kroz ovaj program realizovano je ukupno 316 projekata (od čega 223 treninga, 91 omladinska razmena i 2 EVS projekta) koje su podnele organizacije iz Srbije, sa ukupno 5.588.031,35 evra. Ovim programom su se bavili SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu; lokalne organizacije, koje su imale ulogu kontakt tačaka za program, kao i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, kroz koje je formirana posebna budžetska linija za finansijsku podršku promociji programa Evropske unije u Srbiji.

Pored toga, više informacija je dostupno u publikaciji ”Mladi u akciji u Srbiji” i dostupno je na internet prezentaciji Grupe ”Hajde da…” koja je u periodu 2005. do 2017. bila Kontakt tačka u Srbiji.

Poslednje modifikovano: November 8, 2019Publikacije: