Питања и одговори

Уколико је мојој организацији/институцији одобрен пројекат, са ким потписујем уговор: са Контакт тачком, САЛТО Ресурсним центром, Европском комисијом…?

Уговор о додељеном гранту се – у случају када су организације/институције из Србије апликанти одн. корисници гранта и носиоци пројекта – потписује са Европском комисијом, тачније са Извршном агенцијом за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА).

 

Да ли је пројекат у оквиру Програма „Еразмус+:Млади у акцији“ ослобођен од плаћања ПДВ-а у Србији?

Да, скоро све врсте пројеката у оквиру Програма „Еразмус+“, у којима Србија тренутно учествује, финансирају из предприступних фондова (за сада из вишекорисничког ИПА фонда) и, у складу са правилима Европске комисије, могу се од стране Пореске управе ослободити од плаћања ПДВ-а.

 

Како и када ће мојој организацији/институцији одобрена средства бити стављена на располагање?

Новац ће бити пребачен путем банковног трансфера, на наменски рачун или подрачун (назначен у фази подношења предлога пројекта, у склопу осталих финансијских података о организацији/институцији), након што обе уговорне стране (корисник гранта и Извршна агенција) потпишу Уговор о гранту. Средства за пројекат се уплаћују у ратама: први део – одмах на почетку реализације пројекта, а остатак – касније током трајања пројекта, на основу поднетих извештаја (тзв. Progress Report) и/или захтева за уплату упућених од стране корисника гранта (одговарајући формулари ће благовремено бити доступни на сајту Агенције: http://eacea.ec.europa.eu/). Непосредно пре сваке нове уплате, организација/институција ће путем и-мејла бити обавештена о предстојећем банковном трансферу, а пошто средства и буду уплаћена, представник организације/институције биће у обавези да потпише званичан документ којим се потврђује пријем средстава.

Последње модификовано: март 23, 2015Публикације: