Lista odobrenih projekata KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

EU-flag-Erasmus-_vect_POS

Do 2018. godine organizacije iz Srbije su koristile Ključne aktivnost 2 (KA2) – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – Omladinski Prozor Zapadni Balkan. Od 2019. godine organizacije iz Srbije učestvuju u KA2 Izgradnji kapaciteta u oblasti mladih – ACPALA poziv za saradnju sa afričkim, karipskim i pacifičkim, azijskim i latinoameričkim zemljama (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American).

U nastavku su dostupne informacije o projektima na kojima su organizacije i institucije iz Srbije podnosioci, a koji su podržani od strane programa Erazmus+ u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih:

 

pdfLista podržanih projekata u Srbiji predatih u roku 05. februar, 2020.

 

pdfLista podržanih projekata u Srbiji predatih u roku 24. januara, 2019.

 

pdf Lista podržanih projekata u Srbiji predatih u roku 8. mart, 2018

 

pdf Lista podržanih projekata u Srbiji predatih u roku 8. mart, 2017

 

pdf Lista podržanih projekata u Srbiji predatih u roku 1. jul, 2016

 

pdf Lista podržanih projekata u Srbiji predatih u roku 2. februar, 2016

 

pdfLista podržanih projekata u Srbiji predatih u roku 2. septembar, 2015

 

 pdf Lista podržanih projekata u Srbiji predatih u roku 3. april, 2015

 

Više informacija o projektima u kojima su organizacije iz Srbije bile partneri dostupno je na platformi projektnih rezultata, ranije poznatoj kao VALOR. Ova baza Evropske komisije daje sveobuhvatni pregled projekata finansiranih u okviru programa Erazmus+. Cilj platforme je da informiše javnost o podržanim projektima, ali i da organizacijama, institucijama i pojedincima bude izvor inspiracije u razvoju projekata u okviru programa Erazmus+, kao i mogući izvor novih partnera.

 

YiA

Program „Mladi u akciji“ (2007–2013)

Na sledećem linku mogu se naći primeri nekih od projekata koji su bili podržani i sprovedeni pod okriljem programa „Mladi u akciji“, čija je realizacija završena 2013. godine. http://mladiuakciji.rs/statistika.php.

Poslednje modifikovano: August 6, 2020Publikacije: