Почетак припремних мера за пуноправно учешће у програму Еразмус+

Драго нам је да можемо да Вас обавестимо да су и званично започете припремне мере за пуноправно учешће у програму Еразмус+. Република Србија ће још неко време бити у статусу партнерске земље, али ће већ од наредног конкурсног рока, чије се расписивање очекује у октобру, бити могуће ограничено учешће у следећим врстама пројеката:

• КА1 School education (Мобилност у општем образовању за школе И ПУ)
• КА1 Adult education (Мобилност у области образовања одраслих)
• КА1 VET (Мобилност у области стручног образовања и обука)
• КА1 Youth (КА1 Млади)
• КА2 VET (Стратешка партнерства у области стручног образовања)

Детаљне информације о расположивим средствима, условима конкурисања и предстојећим информативним данима и тренинзима за писање пројеката ће бити објављене на сајту www.erasmusplus.rs

Важно је да сви заинтересовани имају у виду да ће у процесу припремних мера важити нешто другачији услови за конкурисање, посебно у погледу расположивог буџета, који ће благовремено бити објављени на горе наведеном сајту Фондације Темпус, организације одговорне за спровођење Еразмус+ програма у области образовања, обука и омладине.

Шта можемо да предузмемо у циљу припреме?

Препорука за наредни период је да се институције и организације правовремено информишу и направе прве кораке ка припреми за учешће у наведеним врстама пројеката, како би имале довољно времена за пријаву када се распише конкурс.
Организације и установе које конкуришу за пројекте у области образовања би требале да укључе активности које подржавају европску димензију образовања у своје стратешко планирање. Пријавни формулари за КА1 пројекте из области образовања садрже рубрику “Европски развојни план”, коју би требало смислено попунити. Овај рубрика би требало да садржи информације о томе на који начин би спровођење пројекта мобилности допринело развоју организације и њеној интернационализацији. Неопходно је да пројекат мобилности подржи развој организације у целини и да се искуства искористе за унапређење процеса поучавања и учења, а не да само појединци остваре користи од мобилности. Конкретни циљеви и активности би требали да буду део Европског развојног плана.
Европска комисија на почетку сваког конкурсног тока објављује водич за учешће у програму у коме је детаљно објашњено ко може и како да конкурише. Последњу верзију овог документа можете да пронађете на следећем линку:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf