Početak pripremnih mera za punopravno učešće u programu Erazmus+

Drago nam je da možemo da Vas obavestimo da su i zvanično započete pripremne mere za punopravno učešće u programu Erazmus+. Republika Srbija će još neko vreme biti u statusu partnerske zemlje, ali će već od narednog konkursnog roka, čije se raspisivanje očekuje u oktobru, biti moguće ograničeno učešće u sledećim vrstama projekata:

• KA1 School education (Mobilnost u opštem obrazovanju za škole I PU)
• KA1 Adult education (Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih)
• KA1 VET (Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka)
• KA1 Youth (KA1 Mladi)
• KA2 VET (Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja)

Detaljne informacije o raspoloživim sredstvima, uslovima konkurisanja i predstojećim informativnim danima i treninzima za pisanje projekata će biti objavljene na sajtu www.erasmusplus.rs

Važno je da svi zainteresovani imaju u vidu da će u procesu pripremnih mera važiti nešto drugačiji uslovi za konkurisanje, posebno u pogledu raspoloživog budžeta, koji će blagovremeno biti objavljeni na gore navedenom sajtu Fondacije Tempus, organizacije odgovorne za sprovođenje Erazmus+ programa u oblasti obrazovanja, obuka i omladine.

Šta možemo da preduzmemo u cilju pripreme?

Preporuka za naredni period je da se institucije i organizacije pravovremeno informišu i naprave prve korake ka pripremi za učešće u navedenim vrstama projekata, kako bi imale dovoljno vremena za prijavu kada se raspiše konkurs.
Organizacije i ustanove koje konkurišu za projekte u oblasti obrazovanja bi trebale da uključe aktivnosti koje podržavaju evropsku dimenziju obrazovanja u svoje strateško planiranje. Prijavni formulari za KA1 projekte iz oblasti obrazovanja sadrže rubriku “Evropski razvojni plan”, koju bi trebalo smisleno popuniti. Ovaj rubrika bi trebalo da sadrži informacije o tome na koji način bi sprovođenje projekta mobilnosti doprinelo razvoju organizacije i njenoj internacionalizaciji. Neophodno je da projekat mobilnosti podrži razvoj organizacije u celini i da se iskustva iskoriste za unapređenje procesa poučavanja i učenja, a ne da samo pojedinci ostvare koristi od mobilnosti. Konkretni ciljevi i aktivnosti bi trebali da budu deo Evropskog razvojnog plana.
Evropska komisija na početku svakog konkursnog toka objavljuje vodič za učešće u programu u kome je detaljno objašnjeno ko može i kako da konkuriše. Poslednju verziju ovog dokumenta možete da pronađete na sledećem linku:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf