KA1 DiscoverEU projekti inkluzije (KA155)

Kroz DiscoverEU projekte inkluzije, organizacije, institucije i neformalne grupe mladih iz Srbije mogu dobiti podršku za sprovođenje projekata koji osamnaestogodišnjacima sa smanjenim mogućnostima omogućavaju i olakšavaju učešće u DiscoverEU inicijativi. DiscoverEU inicijativa mladima od 18 godina pruža mogućnost odlaska na individualna ili grupna putovanja u Evropi vozom, ili, ukoliko je to opravdano, nekim drugim prevoznim sredstvom.

DiscoverEU projekti inkluzije imaju za cilj da:
  • Omoguće i olakšaju učešće mladih sa smanjenim mogućnostima u DiscoverEU;
  • Prevaziđu prepreke za uključivanje mladih sa smanjenim mogućnostima u DiscoverEU i obezbede neophodnu podršku za njihovo aktivno učestvovanje u inicijativi;
  • Razviju veštine i kompetencije mladih sa smanjenim mogućnostima.

Odlaskom na putovanje u barem jednu drugu evropsku državu, mladi sa smanjenim mogućnostima dobijaju priliku da uče o evropskoj raznolikosti i kulturnoj baštini, otkriju mogućnosti za buduće obrazovanje, unaprede svoje veštine i kompetencije, podstaknu međusobno povezivanje i međukulturni dijalog i osveste značaj očuvanja životne sredine.

DiscoverEU projekti inkluzije promovišu jednake prilike za sve i podstiču raznolikost, toleranciju i razumevanje među mladima. Stavljajući akcenat na korišćenje održivih vidova transporta, poput železnice, ovi projekti doprinose podizanju svesti o važnosti očuvanja životne sredine i promociji ekološki održivog i odgovornog ponašanja mladih.

Organizacija koja sprovodi projekat, u saradnji sa mladima koji odlaze na putovanja, planira i priprema putovanja i pruža pomoć i podršku učesnicima za vreme putovanja, kao i nakon zavšene mobilnosti. Ukoliko je to potrebno, mlade na putovanjima mogu pratiti i osobe u pratnji.

Šta podrazumevaju KA1 DiscoverEU projekti inkluzije?
 

Individualna ili grupna putovanja osamnaestogodišnjaka sa smanjenim mogućnostima u trajanju od 1 do 30 dana. Moguće je organizovati više putovanja koja uključuju minimalno jednog a maksimalno 5 učesnika sa smanjenim mogućnostima i osobu/osobe u pratnji.

Šta može da se finansira?
  • Putni troškovi za učesnike putovanja;
  • Individualna podrška za učesnike putovanja;
  • Organizacioni troškovi u vezi sa sprovođenjem projektnih aktivnosti;
  • Troškovi organizovanja aktivnosti mobilnosti mladih sa smanjenim mogućnostima;
  • Dodatni troškovi za podršku inkluziji mladih sa smanjenim mogućnostima;
  • Vanredni troškovi: troškovi izdavanje vize, boravišne dozvole, medicinskih potvrda, putnih rezervacija i slično.
Koliko traju ovi projekti?

KA1 DiscoverEU projekti inkluzije mogu trajati minimalno 3, a maksimalno 18 meseci.

Ko može da podnese projektnu prijavu?

Najmanje jedna organizacija ili neformalna grupa mladih iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu (Norveška, Lihtenštajn, Island, Turska, Severna Makedonija i Srbija).

Kome se podnosi projektna prijava?

Organizacije, institucije i neformalne grupe mladih iz Srbije projektne prijave podnose Fondaciji Tempus.

Kada je rok za podnošenje projektne prijave?

Rok za aktuelni poziv dostupan je na našoj stranici “Kalendar poziva”.

Koji je iznos dostupnih sredstava na nacionalnom nivou?

Sredstva dostupna u konkursnom roku za 2022. godinu možete pronaći u aktulnoj Erazmus+ brošuri.

Detaljnije informacije o KA1 DiscoverEU projektima inkluzije dostupne su u Programskom vodiču za 2022. godinu.

Skip to content